HOME  |  Zelf regelen  |  Rijbewijs en uittreksels

Rijbewijs en uittreksels

Rijbewijs

Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig en kost € 38,95.

Burgerlijke stand, afschrift of uittreksel

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Kosten € 12,90.

Buitenlands rijbewijs omruilen

Met een buitenlands rijbewijs kunt u maar een bepaalde periode in Nederland blijven rijden. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. 

Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat u in de gemeente Goes woont en kost € 9,45.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.