HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Vuur stoken

Vuur stoken

 • Wat is het?

  Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of hout- of groenafval verbranden? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Wat u moet weten

  Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niét als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.

  Voorschriften

  De gemeente kan ontheffing verlenen van het verbod. Meestal moet u zich dan aan een aantal voorschriften houden. Zo kan de gemeente bepalen dat u een minimumafstand tot gebouwen of een bos moet aanhouden. Ook kan de gemeente aangeven welke materialen u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

  Ontheffing weigeren

  De gemeente weigert de ontheffing om de volgende redenen:

  • om de openbare orde en veiligheid te garanderen
  • om de woon- en leefomgeving te beschermen
  • om de flora en fauna te beschermen
  • om hinder te voorkomen

  Algemeen verbod

  De Wet milieubeheer én de Algemene Plaatselijke Verordening verbieden het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht.

  Uitzonderingen

  Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, indien het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.

  Buiten een Wet milieubeheerplichtige inrichting kunnen gedurende een bepaalde periode per jaar (zie bijlage bij aanvraagformulier) agrarische reststoffen worden verbrand, mits wordt voldaan aan een aantal voorschriften.

  Voorwaarden

  De gemeente verbindt meestal een aantal voorschriften aan de te verlenen ontheffing, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag informatie over:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur

  Krijgt u geen ontheffing en bent u het hier niet mee eens? U kunt dan binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden, bezwaar maken.

 • Wat heb ik nodig?

  Verklaring met gegevens over:

  • de locatie van het vuur (situatietekening);
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur;
  • de te gebruiken materialen.
 • Wat kost het?

  € 34,50

 • Formulieren downloaden