HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Vooroverleg omgevingsvergunning

Vooroverleg omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Wanneer u plannen heeft om te (ver)bouwen dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Dienstverlening onderzoekt graag of uw (ver)bouwplan behoort tot de categorie vergunningsvrije bouwwerken. Via de website www.goes.nl/zelf-regelen kunt u het bouwplan kosteloos ter beoordeling voorleggen. Met het digitale formulier Vooroverleg Omgevingsvergunning kan uw bouwplan eenvoudig digitaal worden ingediend.

  Wanneer blijkt dat uw bouwplan vergunningplichtig is, zal direct de haalbaarheid van uw plan worden onderzocht. Nog voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient, zal uw plan worden getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en redelijke eisen van welstand. Daarnaast zal worden bepaald welke onderdelen van uw plan nog meer vergunningplichtig zijn en of er bijzondere aandachtspunten zijn. Wanneer uw plan haalbaar is kunt u een formele omgevingsvergunning aanvragen via de landelijke website, www.omgevingsloket.nl

  Voor vragen over het vooroverleg of vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon (0113) 249 700, e-mail stadskantoor@goes.nl.

 • Wat u moet weten

  De voordelen van vooroverleg zijn:

  • vooroverleg is gratis;
  • nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw plan kans van slagen heeft;
  • u ben niet gebonden aan juridische procedures;
  • u kunt de kosten voor het uitwerken van uw plan beperken;
  • u weet in een vroeg stadium welke stukken u moet indienen en welke onderdelen vergunningplichtig zijn.
 • Wat moet ik doen?

  Voor het indienen van een vooroverlegplan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning. Dit kan digitaal of op papier worden verstuurd. Hierop moet u aangeven wat u getoetst wilt hebben. Wanneer u niet zeker bent over de haalbaarheid van uw plan, is het aan te raden zeker gebruik te maken van het vooroverleg.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning
  • De bijbehorende gegevens en informatie (tekeningen, foto’s)

 • Wat kost het?

  Voor dit onderdeel worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Online aanvragen

 • Afspraak maken

  Afdeling Dienstverlening (Secretariaat)

  tel: (0113) 24 99 42

  e-mail: venh@goes.nl