HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Uitstallingen plaatsen

Uitstallingen plaatsen

 • Wat is het?

  Om aandacht te trekken van publiek worden in het winkelgebied vaak uitstallingen op de openbare weg geplaatst. Deze uitstallingen horen bij een gezellige binnenstad en geven ondernemers de kans om creatief te zijn in het maken van reclame of het aanbieden van koopwaar of diensten. Om de beeldkwaliteit van de binnenstad te behouden en het doelmatig gebruik van de openbare ruimte waarborgen gelden criteria.

  De beleidsregels voor het plaatsen van uitstallingen in de binnenstad en de woonboulevard in Goes is herzien. Burgemeester en wethouders hebben de beleidsregels “Nadere regels voor uitstallingen gemeente Goes 2017” vastgesteld. Het Uitstallingenbeleid van 2012 komt met dit besluit te vervallen.

  De beleidsnotitie treedt op 1 januari 2017 de dag na bekendmaking in werking en ligt voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. 

 • Wat u moet weten

  Een Uitstalling is een voorwerp of handelswaar op, aan of boven de weg, dat bedoeld is om: de aandacht te vestigen op de ter plaatse gevestigde onderneming, handelsreclame te maken of het pand te verfraaiing. Uitstallingen zijn bijvoorbeeld: verkoop- en presentatierekken, vlaggen voor commerciële doeleinden, parasols, kledingrekken, stoepborden en reclameborden.

  1. Voor het plaatsen van een uitstalling buiten het geldingsgebied is geen vergunning nodig indien:

  a. Uitstallingen niet leiden tot gevaarlijke situaties, het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg staan en geen belemmering vormen voor     hulpdiensten, onderhoudsdiensten afvalinzameling of verkeersveiligheid.
  b. Uitstallingen handmatig en makkelijk verplaatsbaar zijn en buiten openingstijden van de onderneming van de openbare weg verwijderd worden.

  2. Voor het plaatsen van een uitstalling, binnen het geldingsgebied is geen vergunning nodig indien:

  • a. De uitstalling wordt geplaatst binnen de op de bijgevoegde kaart aangegeven stroken met dien verstande dat:
   Uitstallingen die worden geplaatst binnen het geldingsgebied, niet hoger zijn dan 2,0 meter, gemeten vanaf het aangrenzende straatniveau
   b. Het plaatsen van vlaggen, beachflags of parasols op de weg, in het geldingsgebied Centrum Goes, niet is toegestaan.
  • c. De onder b genoemde hoogtebeperking niet van toepassing is op beachflags en parasols op de weg, in het geldingsgebied Woonboulevard.
  • d. Uitstallingen niet leiden tot gevaarlijke situaties, het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg staan en geen belemmering vormen voor hulpdiensten,onderhoudsdiensten, afvalinzameling of verkeersveiligheid.
  • e. Uitstallingen handmatig en makkelijk verplaatsbaar zijn en buiten openingstijden van de onderneming van de openbare weg verwijderd worden.
  • f.  Vlaggen aan gebouwen niet meer dan 2 meter uitsteken uit de gevel van het gebouw waaraan de vlag is aangebracht.

  GELDINGSGEBIEDEN
  Binnenstad


  Legenda
  Marconigebied

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u een uitstalling plaatst die voldoet aan genoemde criteria, dan hoeft u niets te doen.

 • Wat kost het?

  Voor het plaatsen van een uitstalling die voldoet aan de criteria, hoeven geen leges of precariokosten te worden betaald.

 • Formulieren downloaden