HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

 • Wat is het?

  Is uw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel.

 • Wat u moet weten

  Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

  Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u een gescheiden stelsel heeft, heeft u een dubbele aansluiting nodig, voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw rioolaansluiting telefonisch aanvragen bij de gemeente, afdeling Openbare Ruimte, tel. (0113) 24 97 70.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Een situatieschets.
  2. Een verklaring over de aard van het stelsel (gescheiden of gecombineerd).
 • Wat kost het?

  De gemeente rekent kosten voor het leveren van diensten, het verstrekken van informatie of het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning. Deze kosten worden ’leges’ genoemd. Leges worden berekend volgens een tarieventabel, die onderdeel uitmaakt van de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening. Deze is te raadplegen op www.overheid.nl of kijk in onze tarieventabel.

 • Formulieren downloaden