HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Regels en criteria reclame-uitingen binnenstad Goes

Regels en criteria reclame-uitingen binnenstad Goes

  • Wat is het?

    Tijdens de pilot 'Verlichte regels binnenstad Goes' is onderzoek gedaan naar verruiming en vermindering van regels. Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders en het besluit van de gemeenteraad worden de richtlijnen voor reclame-uitingen en handelsreclame uit het Kwaliteitshandboek binnenstad Goes, d.d. 5 maart 2003 en de Algemene plaatselijke verordening Goes 2016, aangepast.

    In bijgevoegd document staan de nieuwe regels en criteria. Het geldingsgebied voor de regels en criteria komt overeen met het gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht binnen de kern Goes.

  • Formulieren downloaden