HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Regelgeving aanbieden vuilcontainer

Regelgeving aanbieden vuilcontainer

  • Wat is het?

    Aanbieden en weghalen afvalcontainers

    In de Afvalstoffenverordening van Goes zijn regels opgenomen over het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling. In de gemeente Goes geldt dat de afvalcontainer op zijn vroegst de avond voor de dag van lediging vanaf 22:00 uur mag worden aangeboden en uiterlijk om 07:00 uur 's ochtends. Na lediging dient de container zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 20:00 uur, van de openbare weg/ terrein verwijderd te worden. Wij verzoeken u daarom de container op dezelfde dag van lediging op eigen terrein terug te plaatsen.