HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. Om de beeldkwaliteit van de gemeente te behouden zijn er regels voor reclame-uitingen. Reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en mensen mogen er geen last van hebben. Wilt u een reclamebord plaatsen dan is in veel gevallen een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan reclameborden, lichtbakken, banieren, uithangborden, spandoeken, stickers en teksten of afbeeldingen op muren.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende reclame-uitingen. Kijk hiervoor onder de kop 'Wat u moet weten'.

 • Wat u moet weten

  Reclame, geen bouwwerk zijnde (stickers en doeken ed.)
  Indien u een reclame wilt plaatsen die niet is aan te merken als bouwwerk, dat heeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Het gaat hier veelal om stickers, doeken en schilderingen. De reclame-uiting moet wel voldoen aan een aantal criteria.

  Reclame, bouwwerk zijnde
  Het aanbrengen van reclame-uitingen in de vorm van borden, bakken of frames is in veel gevallen een vergunningplichtige bouwactiviteit. U heeft een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'bouwen'. Een reclame wordt aangemerkt als bouwwerk als deze op de grond staat of wordt bevestigd aan het pand met schroeven o.i.d. Vergunning kan pas worden verleend wanneer oa. aan opgestelde criteria wordt voldaan.

  Criteria voor reclameuitingen


  Reclame, geen bouwwerk zijnde (stickers en doeken ed.)
  Wanneer u voldoet aan de criteria voor reclame-uitingen is geen vergunning nodig. U hoeft niets te doen.

  Reclame langs de openbare weg,
  Voor het plaatsen van reclameborden aan de openbare weg (zgn. driehoeksborden) kunt u sinds 1 januari 2016 contact opnemen met Stichting Goes Marketing via de website www.goesisgoes.nl. Zij kunnen u informatie geven over de beschikbare routes. 

  Voor alle reclame geldt dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer mag optreden.

 • Wat moet ik doen?

  Reclame, bouwwerk zijnde

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Reclame, geen bouwwerk zijnde (stickers en doeken ed.)
  Wanneer u voldoet aan de criteria is voor reclame-uitingen, geen bouwwerk zijnde, geen vergunning nodig. U hoeft dan niets te doen.

 • Wat kost het?

  Omgevingsvergunning
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een gebouwde reclame-uiting worden leges in rekening gebracht.

  De leges bedragen 3,28% van de bouwkosten met een minimum van € 244,20 (prijspeil 2017).

  Bij bouwkosten hoger dan € 11.300,00 worden meer leges in rekening gebracht.

 • Formulieren downloaden