HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Openingstijden winkels

Openingstijden winkels

 • Wat is het?

  De openingstijden van winkels zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en de daarop gebaseerde Verordening Winkeltijden Goes.

 • Wat u moet weten

  Winkel mag geopend zijn op:

  • Van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 tot 22.00 uur;
  • Alle zon- en feestdagen.

  Winkelopenstelling is niet toegestaan op:

  • Goede vrijdag na 19.00 uur;
  • 24 december na 19.00 uur;
  • 4 mei na 19.00 uur.

  Incidentele ontheffing buiten winkeltijd

  In het geval dat u uw winkel voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard na 22:00 uur open wilt houden voor publiek, heeft u een ontheffing nodig.

  Er kan ontheffing worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen of speciale verkoopacties. Als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel, kan de ontheffing worden geweigerd.

 • Wat kost het?

  Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

 • Online aanvragen

 • Formulieren downloaden