HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Omwisselen buitenlands rijbewijs

Omwisselen buitenlands rijbewijs

 • Wat is het?

  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

 • Wat u moet weten

  Voorwaarden

  • U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U beschikt over een geldige verblijfstitel.
  • Uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of één van de volgende landen: Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling
  • Het rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

  Rijbewijs afgegeven buiten EU

  Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.

  Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

  Aanvullende voorwaarden

  Een aantal aanvullende voorwaarden leest u in onderstaande handleiding. 

  Handleiding omwisselen buitenlands rijbewijs(.pdf)

 • Wat moet ik doen?

  Omwisseling aanvragen

  Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan vraagt u als volgt een omwisseling aan:

  • U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs (hierboven) wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
  • U maakt een afspraak en gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
  • Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW.
  • De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
  • De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs  altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

  Belangrijk

  Als u eerder een Nederlands rijbewijs heeft gehad (nog geldig na 30 juni 1985), dan hoeft u bovenstaande alleen aan te tonen voor de categorieën die u niet eerder op uw Nederlandse rijbewijs had. Voor de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs geldt dan ook dat, als u eerder een Nederlands rijbewijs heeft gehad (nog geldig na 30 juni 1985) u geen verklaring van bezwaar hoeft te overleggen als het EU/EVA rijbewijs is verlopen. Dit geldt uiteraard alleen voor de categorieën die op het Nederlands rijbewijs staan.


  Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven. Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

  Beschikking Bewijsregel

  Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland en valt u onder de 30% regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hiervoor heeft u een 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst in Heerlen.

  Internationale rijbewijzen

  Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

  Niet geschikt voor omwisseling

  Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR. 

 • Afspraak maken

 • Formulieren downloaden