HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

 • Wat is het?

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Wat u moet weten

  Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

  • verwerken van afval
  • geluidsniveau van uw bedrijf
  • gebruik van energie
  • vervuiling van water, bodem en lucht
 • Wat moet ik doen?

  Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding alleen digitaal doen.

  Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier op met de gevraagde documenten. Er wordt dan een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

  Bij een ingewikkelde aanvraag wordt er eerst een ontwerpbesluit gemaakt over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Melding doen

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

   

 • Wat kost het?

  Voor de vergunning of melding bent u aan ons geen kosten verschuldigd.