HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Kind erkennen vóór de geboorte

Kind erkennen vóór de geboorte

 • Wat is het?

  Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en wordt u vader? Dan kunt u de vrucht al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent. Door de vrucht te erkennen, wordt u de wettelijke vader. U maakt hiervoor een afspraak.

  Let op

  • het opmaken van een akte van erkenning van een ongeboren kind moet bij iedere zwangerschap opnieuw gebeuren
  • Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

 • Wat u moet weten

  Keuze achternaam eerste kind

  Erkent u de vrucht voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.

  Ouderlijk gezag

  Let op: als u uw kind voor de geboorte erkent, krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Dit vraagt u daarna aan bij de rechter.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

  Let op: als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

 • Wat heb ik nodig?

  Eerste kind binnen de relatie

  • beide ouders moeten bij de erkenning aanwezig zijn
  • van beide ouders een geldig legitimatiebewijs
  • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent mee

  Tweede en volgende kinderen

  • vader of duomoeder doet de erkenning
  • een geldig legitimatiebewijs
  • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee
  • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee
  • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent mee
 • Wat kost het?

  Aan het erkennen van de ongeboren vrucht zijn geen kosten verbonden.

 • Afspraak maken