HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Er is in onze gemeente besloten tot invoering van hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017.

  Sabewa Zeeland heft en int de gemeentelijke belastingen namens gemeente Goes. U kunt bij Sabewa Zeeland op verschillende manieren melden dat u houder bent van een of meerdere honden. Bijvoorbeeld via de website www.sabewazeeland.nl of door te bellen. Verder zullen in de komende maanden controleurs alle woningen langs gaan om te informeren of u (een) hond(en) heeft. De controle wordt in opdracht van Sabewa Zeeland uitgevoerd door het bureau Legitiem BV.

  Voor wie en tarief 
  De hondenbelasting geldt voor iedereen die één of meer honden houdt. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot. Wanneer er een hond aanwezig is in een huishouden, moet deze worden aangemeld. Het tarief voor 2017 is 62 euro per hond per jaar. 

  Hondenbelasting is geen doelbelasting. De inkomsten vloeien naar de ‘algemene middelen’ van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente deze inkomsten naar eigen inzicht kan gebruiken. Tegenover de betaling van de hondenbelasting levert de gemeente uiteraard wel een rechtstreekse tegenprestatie zoals het legen van de afvalbakken, het doen van controles en het schoonmaken van terreinen. Een veelgestelde vraag is waarom er ook geen kattenbelasting wordt geheven. Dit is omdat de Gemeentewet alleen een belasting op honden kent. We mogen dus geen kattenbelasting heffen. 

  Hoe aanmelden
  U kunt op de website www.sabewazeeland.nl uw hond aanmelden via het formulier ‘aangifte hondenbelasting’ onder het kopje contact. U kunt dit ook regelen via het digitaal loket op de website van Sabewa Zeeland. Na het verwerken van de aanmeldingen en de huis-aan-huiscontrole verstuurt Sabewa Zeeland de belastingaanslag. De belastingplicht gaat in per 1 januari 2017.

  Vragen?
  Voor vragen kunt u kijken op de site van Sabewa Zeeland of bellen met 088 99 95 800.

  Veelgestelde vragen

  Waarom heeft de gemeente besloten om na 20 jaar weer hondenbelasting te gaan heffen?
  We moeten de komende jaren gemiddeld 4,4 miljoen euro per jaar bezuinigen. We hebben daarom opnieuw gekeken naar al onze uitgaven en inkomsten (de 'zero based' benadering). Tijdens de begrotingsraad in november 2016  nam de gemeenteraad de besluiten. We bezuinigen bijvoorbeeld zo'n 300.0000 euro op de ambtelijke organisatie, en de bijdrage aan het themajaar 2022 wordt stopgezet (themajaar 2017 gaat wél door). Ook koos de gemeenteraad met een meerderheid voor het verhogen van de rioolheffing, het verhogen van de toeristenbelasting en het invoeren van de hondenbelasting. Hierdoor hoeft er minder op onze gewaardeerde voorzieningen te worden bezuinigd. Meer informatie over de bezuinigingen kunt u vinden op www.goes.nl/bezuinigingen.

  20 jaar geleden was de hondenbelasting opgenomen in de OZB. Wordt de OZB nu aangepast?
  Ons OZB tarief gaat dit jaar iets omlaag. Maar dat is vaker omhoog of omlaag aangepast de afgelopen jaren. Niet vanwege de hondenbelasting maar volgend op de ontwikkelingen binnen de woningmarkt. De gemeenteraad heeft afgesproken dat deze financiële OZB last voor inwoners jaarlijks met een prijsindex mag stijgen, voor de begroting 2017 was dit 1%. Om dit te realiseren wordt het OZB tarief aangepast aan de gemiddelde WOZ waarde ontwikkeling zoals die voor 2017 voorzien wordt. Lastendruk voor inwoners is voor ons een belangrijk item, die mag niet te hoog worden. Maar om de vele voorzieningen in stand te houden en daar niet maximaal op te bezuinigen, is er wel tot invoeren van de hondenbelasting gekozen. Daarnaast is er voor begroting 2017 kritisch gekeken naar de kostendekkendheid van heffingen en wordt het tarief van de toeristenbelasting geleidelijk verhoogd.

  Dus eigenlijk gaan hondenbezitters nu twee keer betalen
  De huidige situatie is niet meer te vergelijken met twintig jaar geleden. We hebben nu ook veel meer voorzieningen bijvoorbeeld.

  Ik heb geen brief ontvangen dus ik hoef mijn hond niet aan te melden
  De brief is de afgelopen weken huis-aan-huis bezorgd. Dat doen we om u optimaal op de hoogte te stellen. Ook de controleurs gaan binnenkort alle adressen in de gemeente langs om u te informeren en zonodig nog de aanmelding met u te regelen. Heeft u geen brief ontvangen, dan betekent dat dus niet dat u uw hond(en) niet aan hoeft te melden. De brief kunt u hier downloaden.

  Wat levert de hondenbelasting per jaar op aan extra inkomsten voor de gemeente Goes?
  We gaan uit van € 120.000 euro netto


  Waar gaat de gemeente deze extra inkomsten voor gebruiken?
  We maken de begroting sluitend, waarbij we eventuele tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen. 

  De hondenbelasting bedraagt dit jaar 62 euro. Hoe bent u tot dit bedrag gekomen?
  Dat is het gemiddelde tarief hondenbelasting van de SaBeWa gemeenten. Sabewa Zeeland is een uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie verzorgt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen van acht Zeeuwse gemeenten. Dat zijn Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen,Tholen en Goes.

  Wat vindt u ervan dat hondenbezitters niet blij zijn met deze nieuwe maatregel?
  Dat begrijpen we. De belasting is ook geen doelbelasting. We kunnen het geld dus naar eigen inzicht gebruiken, nu dus om de begroting sluitend te maken. Daar staat tegenover dat we wel afvalbakken legen en terreinen schoonmaken.  

  Waarom heft u geen kattenbelasting?
  Dat is wettelijk niet toegestaan

  De gemeente zou een deel van deze inkomsten ook kunnen gebruiken voor het verstrekken van hondenpoepzakjes. Dan krijgt de hondenbezitter wat terug voor de belasting die hij betaalt. Wat vindt u van deze suggestie?
  Hondenbelasting is geen doelbelasting. De inkomsten vloeien naar de ‘algemene middelen’ van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente deze inkomsten naar eigen inzicht kan gebruiken. Tegenover de betaling van de hondenbelasting levert de gemeente uiteraard wel een rechtstreekse tegenprestatie zoals het legen van de afvalbakken, het doen van controles en het schoonmaken van terreinen. We zullen dus geen hondenpoepzakjes meer gaan verstrekken.

 • Formulieren downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.