HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Er is in onze gemeente besloten tot invoering van hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017.

  Sabewa Zeeland heft en int de gemeentelijke belastingen namens gemeente Goes. U kunt bij Sabewa Zeeland op verschillende manieren melden dat u houder bent van een of meerdere honden. Bijvoorbeeld via de website www.sabewazeeland.nl of door te bellen. Verder zullen in de komende maanden controleurs alle woningen langs gaan om te informeren of u (een) hond(en) heeft. De controle wordt in opdracht van Sabewa Zeeland uitgevoerd door het bureau Legitiem BV.

  Voor wie en tarief 
  De hondenbelasting geldt voor iedereen die één of meer honden houdt. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot. Wanneer er een hond aanwezig is in een huishouden, moet deze worden aangemeld. Het tarief voor 2018 is 50,45 euro per hond per jaar. 

  Hondenbelasting is geen doelbelasting. De inkomsten vloeien naar de ‘algemene middelen’ van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente deze inkomsten naar eigen inzicht kan gebruiken. Tegenover de betaling van de hondenbelasting levert de gemeente uiteraard wel een rechtstreekse tegenprestatie zoals het legen van de afvalbakken, het doen van controles en het schoonmaken van terreinen. Een veelgestelde vraag is waarom er ook geen kattenbelasting wordt geheven. Dit is omdat de Gemeentewet alleen een belasting op honden kent. We mogen dus geen kattenbelasting heffen. 

  Hoe aanmelden
  U kunt op de website www.sabewazeeland.nl uw hond aanmelden. Dit doet u via het digitaal loket op de website van Sabewa Zeeland. Na het verwerken van de aanmeldingen en de huis-aan-huiscontrole verstuurt Sabewa Zeeland de belastingaanslag.

  Vragen?
  Voor vragen kunt u kijken op de site van Sabewa Zeeland of bellen met 088 99 95 800.

 • Formulieren downloaden