HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren hebt u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

 • Wat u moet weten

  Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
  • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van  het aanvraagformulier.

 • Wat heb ik nodig?

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Een document (zoals huurcontract, eigendomsakte) waaruit blijkt dat de aanvrager over de ruimte beschikt waar het horecabedrijf gevestigd wordt
  • Een nauwkeurige plattegrond van het horecabedrijf (inclusief terras), waarop ook de oppervlakte van de verschillende ruimtes/terras staan aangegeven

  Voor zover van toepassing, een opgave van de adressen van overige/andere horecabedrijven die door de aanvrager werden of worden geëxploiteerd.

 • Wat kost het?

  Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

 • Online aanvragen

 • Formulieren downloaden