HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Energievoorziening Ouverture - WKO

Energievoorziening Ouverture - WKO

 • Wat is het?

  Deze webpagina is bedoeld om u als inwoner van de wijk Ouverture zo goed mogelijk van informatie te voorzien over de energievoorziening in de wijk. 

  Stand van zaken

  Een grote meerderheid van de wijkbewoners Ouverture heeft samen met de gemeenteraad van Goes voor de zomer een nieuwe exploitant (DNWG Infra) gekozen voor het collectieve energiesysteem in de wijk.

  Gemeente Goes en DNWG Infra zijn druk bezig met de voorbereidingen om 1 januari 2018 van start te kunnen gaan. Om die noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen hebben we de huidige exploitant Eteck nodig. Zij werken echter niet mee aan deze afwikkeling. Sterker nog Eteck is van mening dat zij nog steeds exploitant is in 2018. Zij vinden dat de procedure om te komen tot een nieuwe exploitant niet transparant en op gelijke basis is verlopen ondanks dat Eteck vooraf zelf met deze procedure heeft ingestemd en hieraan actief een bijdrage heeft geleverd.

  Eteck weigert om afspraken te maken over overdracht
  Dat maakt afspraken maken met Eteck over het overdragen van het WKO-systeem onmogelijk. Terwijl de situatie eigenlijk heel simpel is:  het contract met Eteck loopt op 31 december 2017 af, gemeenteraad en bewoners hebben een nieuwe exploitant gekozen en Eteck zal dus het systeem moeten gaan overdragen.

  Gemeente wil duidelijkheid voor inwoners
  Omdat de tijd nu echt begint te dringen, het is immers zo 1 januari, zijn we als gemeente genoodzaakt om de overdracht via een versnelde arbitrage-procedure te gaan regelen. We hebben daarom deze week deze juridische stap in gang gezet. We hopen op deze manier zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor u als inwoner. De zitting zal binnen enkele weken plaatsvinden.

  Wat betekent dit voor u?
  We wachten de uitspraak van de arbiter af. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u vanaf januari zonder warmte komt te zitten. Wat de uitspraak ook gaat zijn u bent -bij wet- verzekerd van warmte. Uiteraard houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Overleg met wijk

  In de tussentijd gaan de voorbereidingen aan onze kant gewoon door. Dinsdag 3 oktober hebben de klankbordgroep, de bewonersbelangenvereniging Ouverture, bewonersvereniging Ouverturia, DNWG Infra en de gemeente een constructief overleg gehad. We hebben het deze avond vooral gehad over drie belangrijke punten:

  1.  De bewonersbelangen in relatie tot de levering van DNWG Infra.
  2.  De contractuele afspraken tussen DNWG Infra en de gemeente.
  3.  Hoe kunnen de bewoners deze aspecten monitoren.

  Nieuwe werkgroep 
  De aanwezige inwoners hebben goede suggesties kunnen meegeven aan DNWG Infra en de gemeente. DNWG heeft op haar beurt veel vragen kunnen beantwoorden en onduidelijkheden kunnen wegnemen.

  Tijdens dit overleg is besloten om een nieuwe, compacte werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers van de wijkvereniging Ouverturia, bewonersbelangenvereniging Ouverture, VVE Synfonia, VVE Presley Park en de Brede School.  Deze werkgroep denkt en kijkt de komende periode mee met de lever- en aansluitvoorwaarden die door DNWG Infra worden opgesteld. Verder  blijft deze groep ook aanspreekpunt voor DNWG Infra als zij gestart is met de exploitatie.

  Uitslag

  Velen wijkbewoners hebben voor de zomer de moeite genomen om hun voorkeur voor één van de vier opties door te geven. In totaal hebben 262 inwoners respons gegeven door de vragenlijst in te vullen. Dit komt neer op 81%.

  Belangrijkste resultaten

  • 86% van de respondenten heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een collectief WKO-systeem.
    
  • Bijna alle voorstanders (99%) van het collectieve WKO-systeem gaven vervolgens aan dat hun voorkeur uit gaat naar DNWG Infra (voorheen Delta). Eén procent hiervan heeft voorkeur voor de huidige leverancier Eteck.
    
  • Van de 36 inwoners die hebben aangegeven voorkeur te hebben voor een individueel systeem, kiest 94% voor het systeem met individuele bodemlussen.

  Volledige onderzoeksresultaten
  De volledige onderzoeksresultaten vindt u bij de te downloaden stukken (in de zijbalk).

  Nieuwsbrieven digitaal

  Hieronder vindt u de verstuurde nieuwsbrieven:

  Nieuwsbrief oktober
  Nieuwsbrief september
  Nieuwsbrief juli
  Nieuwsbrief juni 2
  Nieuwsbrief juni 1
  Nieuwsbrief mei 4
  Nieuwsbrief mei 3
  Nieuwsbrief mei 2
  Nieuwsbrief mei 1
  Nieuwsbrief april 2
  Nieuwsbrief april 1 
  Nieuwsbrief maart 4
  Nieuwsbrief maart 3
  Nieuwsbrief maart 2 
  Nieuwsbrief maart 1
  Nieuwsbrief februari

  Vragen?

  Heeft u vragen? Stuurt u dan een mail naar ouverturewko@goes.nl Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 • Formulieren downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.