HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Een klacht indienen

Een klacht indienen

 • Wat is het?

  De gemeente Goes doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld. Voelt u zich onjuist behandeld door een bestuurder, een afdeling of een van de medewerkers? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen.

  Hoe dient u een klacht in?

  U kunt een klacht via de e-mail, mondeling of schriftelijk indienen. De klacht kunt u mailen naar de klachtencoördinator: stadskantoor@goes.nl, mondeling via de klachtencoördinator: (0113) 249 941  of schriftelijk met  zelf opgestelde brief of met het klachtenformulier. 

  De klachtenbrief kunt u sturen naar:
  Het college van burgemeester en wethouders
  t.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 2118
  4460 MC Goes

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Na het indienen van de schriftelijke klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook ontvangt u een toelichting op de verdere gang van zaken. In de meeste gevallen zal de klachtencoördinator contact met u opnemen en wordt u in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven op uw klacht. De klachtencoördinator stelt de ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft, eveneens in de gelegenheid om een reactie te geven.

  Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, die een hoorzitting houden over uw klacht. Zij brengen een adviesrapport uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk of de klacht terecht is ingediend.

  Ontevreden over de uitkomst?

  De gemeente streeft ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling door de gemeente, dan kunt u zich wenden tot de Zeeuwse Ombudsman, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, tel. 0118 675571, e-mail: info@dezeeuwseombudsman.nl. Deze onderzoekt als onpartijdige buitenstaander de feiten en geeft hierover een oordeel. Let op, de Ombudsman kan uw klacht alleen behandelen als deze eerst bij de gemeente is ingediend. Meer informatie vindt u op www.dezeeuwseombudsman.nl.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de klachtenregeling, of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator op (0113) 249 941.

  Heeft u een klacht over een gemeenschappelijke regeling?

  Hier leest u wat u kunt doen bij een klacht over een gemeenschappelijke regeling.

 • Formulieren downloaden