HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Compliment of klacht

Compliment of klacht

 • Wat is het?

  Bij de gemeente Goes staat kwaliteit voorop. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dagelijks maken veel mensen gebruik van onze diensten. Bent u niet tevreden of juist bijzonder tevreden? Laat het ons weten!

  Hoe geeft u een compliment?

  Een compliment? Dat waarderen wij zeer! Het geven van een compliment is mogelijk via de knop 'Compliment sturen'.

  Hoe dient u een klacht in?

  De gemeente Goes doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld. Voelt u zich onjuist behandeld door een bestuurder, een afdeling of een van de medewerkers? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen via de knop 'Klacht indienen'.

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Na het indienen van de schriftelijke klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook ontvangt u een toelichting op de verdere gang van zaken. In de meeste gevallen zal de klachtencoördinator contact met u opnemen en wordt u in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven op uw klacht. De klachtencoördinator stelt de ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft, eveneens in de gelegenheid om een reactie te geven.

  Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, die een hoorzitting houden over uw klacht. Zij brengen een adviesrapport uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk of de klacht terecht is ingediend.

  Ontevreden over de uitkomst?

  De gemeente streeft ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling door de gemeente, dan kunt u zich wenden tot de Zeeuwse Ombudsman, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, tel. 0118 675571, e-mail: info@dezeeuwseombudsman.nl. Deze onderzoekt als onpartijdige buitenstaander de feiten en geeft hierover een oordeel. Let op, de Ombudsman kan uw klacht alleen behandelen als deze eerst bij de gemeente is ingediend. Meer informatie vindt u op www.dezeeuwseombudsman.nl.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de klachtenregeling, of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator op (0113) 249 941.

  Heeft u een klacht over een gemeenschappelijke regeling?

  Hier leest u wat u kunt doen bij een klacht over een gemeenschappelijke regeling.

 • Online aanvragen

 • Formulieren downloaden