HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, horeca, kantoor, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.
  Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening.

 • Wat u moet weten

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.
  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan geeft u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Wat moet ik doen?

  Alle bestemmingsplannen van de gemeente Goes zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u de papieren versie van het bestemmingsplan raadplegen, dan kunt u een afspraak maken om het betreffende plan in te zien door een mail te sturen naar venh@goes.nl. Daarbij geeft u aan om welk perceel/adres het gaat. Het bestemmingsplan wordt dan ter inzage gelegd bij de receptie van het Stadskantoor.

 • Wat heb ik nodig?

  U kunt de gemeente ook vragen de benodigde gegevens op te sturen. U kunt daarvoor het formulier "Bouw- en grondverklaring" gebruiken dat u aan de gemeente toestuurt, faxt of mailt. Aanvragen die voor woensdag 12.00 uur zijn ontvangen worden diezelfde week afgehandeld.

 • Wat kost het?

  De gemeente rekent kosten voor het leveren van diensten, het verstrekken van informatie of het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning. Deze kosten worden ’leges’ genoemd. Leges worden berekend volgens een tarieventabel, die onderdeel uitmaakt van de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening. Deze is te raadplegen op www.overheid.nl of kijk in onze Tarieventabel.