HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet. In de gemeente Goes zijn acht begraafplaatsen waar regelmatig begrafenissen plaatsvinden.

  De begraafplaatsen bevinden zich op de volgende locaties:

  • Goes, Algemene begraafplaats Geldeloozepad 30: deze begraafplaats heeft een algemeen, rooms- katholiek, joods en islamitisch gedeelte
  • Goes, RK begraafplaats, Zuidvlietstraat t.h.v. 50
  • 's-Heer Arendskerke, alg. begraafplaats, Noordweegseweg 34
  • 's-Heer Hendrikskinderen, alg. begraafplaats, Oude Rijksweg t.h.v. 77B
  • Kattendijke, alg. begraafplaats, Kureweg 11
  • Kloetinge alg. begraafplaats, Kapelseweg t.h.v. 20
  • Oud Sabbinge, alg begraafplaats, Oudelandseweg 11A
  • Wilhelminadorp, Langeweg 2A
  • Wolphaartsdijk, alg begraafplaats, Boomdijk 20

  Op elke begraafplaats is een strooiveld aanwezig voor de verstrooiing van as. Op de begraafplaatsen in Goes en Kloetinge is een gedeelte ingericht voor urnengraven.

 • Wat u moet weten

  Kosten voor onderhoud van een graf

  Bij afgifte van een vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van een grafgedenkteken koopt u de onderhoudsrechten af. De duur van de afkoop is gekoppeld aan de termijn van begraafrecht (eigen/koopgraf max. 30 jaar, huur/algemeen graf max. 15 jaar).

  Aankoop van een eigen (koop) graf

  Op de begraafplaats in Goes en Kloetinge is het alleen mogelijk om een zogenaamd "dubbel" graf voor twee personen te kopen. Dit komt omdat in Goes en Kloetinge boven elkaar wordt begraven. Op de overige begraafplaatsen is het wel mogelijk om een enkel graf te kopen. Hier wordt naast elkaar begraven. Als u dat wilt, kunt u wel twee graven naast elkaar kopen. Een eigen(koop) graf wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling voor het daarvoor geldende tarief. Het is mogelijk deze termijn tegen een vastgesteld tarief telkens met tien jaar te verlengen. Zonder verlenging vervallen de rechten.

  De graven worden op volgorde van ligging uitgegeven. Het is wel mogelijk om eigen(koop)graven vooraf te reserveren. Voor het openen en sluiten van een graf brengt de gemeente een vastgesteld tarief in rekening.

  Eigen (koop) urnengraven (alleen mogelijk in Goes en Kloetinge)

  Eigen urnengraven zijn bestemd voor het plaatsen en geplaatst houden van maximaal vier urnen. Een eigen urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling van het daarvoor geldende tarief.

  Het is mogelijk deze termijn tegen een vastgesteld tarief telkens met tien jaar te verlengen.

  Columbarium

  In een eigen (koop) columbarium kunnen maximaal twee urnen worden geplaatst. Een eigen (koop) columbarium wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling voor het daarvoor geldende tarief. Het is mogelijk deze termijn tegen een vastgesteld tarief telkens met tien jaar te verlengen. Een columbarium is voorzien van een tekstplaat. De kosten van het graveren van de tekstplaat komen voor uw rekening.

  Eigen (koop) kindergraven

  Eigen kindergraven zijn bestemd voor het begraven van kinderen tot twaalf jaar. In een eigen kindergraf kan één kind worden begraven. Eigen kindergraven worden uitgegeven voor een periode van dertig jaar tegen betaling van het daarvoor geldende tarief. Op de begraafplaats Goes is een apart kindergedeelte ingericht. Zie verder de bepalingen zoals hierboven vermeld in: "aankoop van een graf".

  Overschrijven grafrechten

  Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende is het mogelijk om de grafrechten te laten overschrijven op naam van de echtgenoot/levenspartner of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Bij overlijden van de rechthebbende moet het schriftelijk verzoek worden gedaan binnen één jaar na het overlijden van deze persoon.

  Algemene (huur) graven

  De gemeente stelt algemene (huur) graven beschikbaar voor een termijn van vijftien jaar. In Goes worden in de algemene (huur) graven maximaal twee overledenen boven elkaar begraven. Op de begraafplaats Kloetinge zijn een beperkt aantal algemene (huur) graven waarin één overledene wordt begraven, zodra deze uitgegeven zijn worden in de nieuwe algemene (huur) graven maximaal twee overledenen boven elkaar begraven. In de overige dorpen wordt in deze graven één overledene begraven. De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven. Het is niet mogelijk om een algemeen (huur) graf te reserveren.

  Voor het openen en sluiten van een algemeen (huur) graf brengt de gemeente een vastgesteld tarief in rekening.

  Het is bij algemene graven niet mogelijk om onbeperkt de termijn van begraven te verlengen. Na uiterlijk twintig jaar vervalt het graf aan de gemeente en kan het worden geruimd. De eventuele grafbedekking wordt verwijderd en kan op verzoek door de nabestaanden worden opgehaald.

  Algemene (huur) urnengraven (alleen mogelijk in Goes en Kloetinge)

  De gemeente stelt algemene urnengraven beschikbaar voor het plaatsen van een asbus gedurende een termijn van 15 jaar. De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven. Het is niet mogelijk om een algemeen (huur) urnengraf te reserveren.

  Het is bij algemene (huur) urnengraven niet mogelijk om de termijn van begraven te verlengen. Na vijftien jaar vervalt het graf aan de gemeente en kan het worden geruimd. De eventuele grafbedekking moet na een schriftelijke mededeling worden verwijderd of wordt bij nalating daarvan door de gemeente verwijderd.

 • Online aanvragen

 • Formulieren downloaden