HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding doen

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding digitaal via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  U doet de melding voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  In andere gevallen doet u de melding uiterlijk 4 weken van tevoren.

  Na de sloopmelding

  Is uw melding niet volledig? Dan krijgt u hiervan bericht en wordt u in de gelegenheid gesteld binnen de gestelde termijn de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Is uw melding wel volledig? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres van de eigenaar van het gebouw dat asbest bevat;
  • naam en adres van de uitvoerder van de werkzaamheden;
  • adres, kadastraal nummer en aard van het gebouw;
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
  • hoe u gaat slopen;
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren;

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert of wanneer u als bedrijf asbest verwijdert.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Wat kost het?

  Voor dit onderdeel worden geen kosten in rekening gebracht.