HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Wat is het?

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van de volgende aktes, kunt u een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte. Deze vraagt u online aan met DigiD. Komt u er online niet uit? Maak dan een afspraak.

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente.

  Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte.

  Let op: uittreksels Burgerlijke Stand van voor 1995 kunnen niet op donderdagavond worden afgehandeld.

 • Wat u moet weten

  Een afschrift burgerlijke stand kunt u online bestellen voor uzelf of voor iemand anders, met DigiD.

  • geboorteakte van uzelf en voor uw kind
  • huwelijksakte van uzelf en uw partner
  • partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

  Let op: Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Degene die voor u het afschrift aanvraagt moet hiervoor een afspraak maken bij publiekszaken of de aanvraag inclusief machtiging en kopie legitimatiebewijs.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal aanvragen

  • uw DigiD inlogcode
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Persoonlijk afhalen

  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • contant geld of een pinpas

  Schriftelijk aanvragen

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • uw handtekening op de brief

  Iemand anders machtigen

  Maak een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

  De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  Alle personen die in de geboorte akte genoemd worden kunnen zonder machtiging een uittreksel van het geboorteregister op komen halen. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 • Wat kost het?

  € 14,00
   

 • Online aanvragen

 • Afspraak maken

 • Formulieren downloaden