HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Adresonderzoek

Adresonderzoek

 • Wat is het?

  Wilt u iemand laten uitschrijven die niet meer op uw adres woont? Bijvoorbeeld omdat u steeds post krijgt voor oude bewoners? Of omdat iemand zich niet wil uitschrijven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

  Wat doet de gemeente? 

  De gemeente probeert het woonadres te achterhalen van de persoon die op uw adres staat ingeschreven. Vervolgens kan de gemeente deze persoon uitschrijven of overschrijven naar een nieuw adres. 

  Hoe lang duurt het?

  Het adresonderzoek duurt 10 tot 12 weken. Bij bijzonderheden kan dit langer zijn. Na afloop van het onderzoek ontvangt u bericht over hoeveel personen op uw adres staan ingeschreven.

  Vraag en antwoord

  Mijn adres staat in onderzoek, wat moet ik doen?

  Als er twijfel bestaat over de juistheid van uw adresgegevens is de gemeente verplicht een adresonderzoek te starten. Dit kan op verzoek van de huidige bewoner of van instanties die adresgegevens vanuit de gemeente gebruiken. U krijgt hierover een brief op de adressen die de gemeente van u kent.

  Het onderzoek eindigt wanneer u:

  • een verklaring van de hoofdbewoner overlegt waarin staat dat u daadwerkelijk op het adres woont, of
  • met recente post, zoals bankafschriften of huurbetalingen, kunt aantonen dat u op het adres woont.

  Ontvangt de gemeente geen verhuisaangifte of reactie van u? Dan kunt u worden uitgeschreven uit de Basisregistratie personen. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een 'verzoek tot adresonderzoek' indienen bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst)

  Weet u om welke persoon het gaat? Geef dan ook de naam, geboortedatum en/of telefoonnummer van deze persoon.

 • Online aanvragen