Zeeuwse afspraken

Zeeuwse afspraken

Als provincie Zeeland hebben we een ‘opgave’ van het Rijk. Het Rijk vraagt ons een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben samen afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers: de ‘Zeeuwse Afspraken Opgave Asielketen’. Afgesproken is dat alle Zeeuwse gemeenten een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers. 

Op de website Opvanginzeeland.nl staat hoeveel asielzoekers, statushouders en Oekraïners elke Zeeuwse gemeente opvangt. De informatie op deze site wordt wekelijks geactualiseerd. 

Je bent een vluchteling wanneer je uit je eigen land vlucht voor oorlog, geweld of vervolging vanwege godsdienst, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of wanneer je behoort tot een bepaalde sociale groep. Meer weten? Ga naar veelgestelde vragen over vluchtelingen – UNHCR Nederland

  • Asielzoekers: vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. De asielzoeker mag in Nederland blijven zolang de asielprocedure duurt. 
  • Statushouders: een asielzoeker die erkend is als vluchteling en een ‘status’ heeft gekregen. Hij/zij mag in Nederland blijven. Een ander woord voor statushouder is vergunninghouder. 
  • AMV’ers: alleenstaande minderjarige vreemdelingen (jonger dan 18 jaar). Er zijn AMV’ers die asielzoeker zijn (zij zitten in de procedure) en AMV’ers die statushouders zijn (zij zijn in het bezit van een verblijfsstatus).
  • Oekraïense ontheemden: Oekraïners die voor de oorlog uit Oekraïne gevlucht is en in Nederland tijdelijke bescherming heeft tot maart 2026.