Wolphaartsdijk-Oost

Dicht bij het centrum van Wolphaartsdijk is een nieuwe wijk met ongeveer 35 woningen in ontwikkeling. De ligging is aan de oostzijde van het dorp, in het gebied tussen de Lageweg, Nazareth en de Noorddijk. Wolphaartsdijk-Oost is een groene, informele wijk, te midden van volkstuinen.

Informatie

Op dit moment is er nog 1 landhuiskavel beschikbaar. Dit is kavel W2 met een grootte van 1.172 m² voor een prijs van € 336.058,- inclusief btw. In overleg met een bouwbedrijf onderzoeken we momenteel of er twee woningen op de kavel kunnen worden gebouwd. Hiervoor moet dan wel een planologische procedure worden gevolgd. 

Neem voor informatie contact op met Pieter Wielhouwer, p.wielhouwer@goes.nl of 06-34514826 of Yolanda Pronk, y.pronk@goes.nl of 06-34514838.

Beeldkwaliteitsplan

Voor Wolphaartsdijk-Oost is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een verfijning van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voor de uitbreiding ‘Wolphaartsdijk-Oost’. Het is zowel van toepassing op de architectuur en inrichting van de openbare ruimte als op de overgang tussen beide: de erfafscheiding. Voor Wolphaartsdijk-Oost wordt de lat hoog gelegd: de directe nabijheid van het historische hart van het dorp enerzijds, en de ligging aan een prachtig buitengebied anderzijds, vragen hierom.

Het beeldkwaliteitsplan biedt daarom een kader en geeft richting aan de eisen van welstand, geldend voor Wolphaartsdijk-Oost. Het bevat verschillende regels waaraan de bouwaanvraag of het inrichtingsplan moet voldoen, met als uitgangspunt de traditionele Zeeuwse bouw.

Documenten

Bij het klantcontactcentrum zijn de volgende documenten op te vragen. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder:

  • Beeldkwaliteitsplan Wolphaartsdijk-Oost
  • Stedenbouwkundig ontwerp Wolphaartsdijk-Oost (23-10-2018)
  • Overzicht verkochte, vrije en gereserveerde kavels Wolphaartsdijk-Oost (kaart)

Documenten Wolphaartsdijk-Oost

Start aanvraag