Wolphaartsdijk-Oost

Dicht bij het centrum van Wolphaartsdijk is een nieuwe wijk met ca. 35 woningen in ontwikkeling. De ligging is aan de oostzijde van het dorp, in het gebied tussen de Lageweg, Nazareth en de Noorddijk. Wolphaartsdijk-Oost wordt een groene, informele wijk, temidden van volkstuinen.

Alle kavels zijn op dit moment verkocht of gereserveerd. Kopers mogen hierop zelf een woning bouwen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Pieter Wielhouwer, p.wielhouwer@goes.nl, tel. 06-34514826 of Yolanda Pronk, tel. 06-34514826, e-mail y.pronk@goes.nl.

Prijs bouwgrond

De oppervlakte van de meeste kavels ligt tussen de 400 en 1.200 m2. De grondprijs is € 221 exclusief BTW (prijspeil 2020). Verder zijn er nog twee bouwbedrijven/ontwikkelaars actief in Wolphaartsdijk-Oost: 

  1. Bouwbedrijf Van de Linde, met drie-onder-één kapwoning en een vrijstaande woning.  Verkoop via Faasse & Fermont Makelaardij, tel. (0113) 250 555 en
  2. Timmerman Makelaardij, met 6 rijenwoningen of 2 keer een drie-onder-één kapwoning, tel. (0113) 233340.

Achtergrond

Zowel de inwoners van Wolphaartsdijk als de Goese gemeenteraad wilden meer mogelijkheden voor uitbreiding in Wolphaartsdijk. In 2004 is gestart met zoeken naar mogelijke locaties. Dit heeft geleid tot de nota ‘Uitbreiding Wolphaartsdijk’. Conclusie van deze studie was dat gedacht moest worden aan een beperkte, geleidelijke groei. Aan 'dorps' bouwen, met ruimte voor ruime kavels en met kavels midden in de natuur, met uitzicht op het buitengebied. De meest geschikte locatie voor deze uitbreiding is gevonden aan de oostzijde van Wolphaartsdijk.

Beeldkwaliteitsplan

Voor Wolphaartsdijk-Oost is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een verfijning van het stedenbouwkundig plan en het  bestemmingsplan voor de uitbreiding ‘Wolphaartdijk-Oost’. Het is zowel van toepassing op de architectuur en inrichting van de openbare ruimte als op de overgang tussen beide: de erfafscheiding. Voor Wolphaartsdijk-Oost wordt de lat hoog gelegd: de directe nabijheid van het historische hart van het dorp enerzijds, en de ligging aan een prachtig buitengebied anderzijds, vragen hierom.

Het beeldkwaliteitsplan biedt daarom een kader en geeft richting aan de eisen van welstand, geldend voor Wolphaartsdijk-Oost. Het bevat verschillende regels waaraan de bouwaanvraag of het inrichtingsplan moet voldoen, met als uitgangspunt de traditionele Zeeuwse bouw. Het beeldkwaliteitsplan is op te vragen via het klantcontactcentrum.

Meer informatie?

Neem contact op met de projectleider 'Wolphaartsdijk-Oost' van de gemeente Goes, Erik Kotvis via e.kotvis@goes.nl.

Bij het klantcontactcentrum zijn de volgende documenten op te vragen. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder:

  • Kavelkaart Wolphaartsdijk-Oost (150116)
  • Beeldkwaliteitsplan Wolphaartsdijk-Oost
  • Stedenbouwkundig ontwerp Wolphaartsdijk-Oost (23-10-2018)
  • Kavelkaart Particulier en projectmatig opdrachtgeverschap, Wolphaartsdijk-Oost (2007-11-19)
  • Overzicht verkochte, vrije en gereserveerde kavels Wolphaartsdijk-Oost (kaart)

Documenten Wolphaartsdijk-Oost

Start aanvraag