Vervoersvoorzieningen

HOME  |  Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

Let op: De Regiotaxi-Oosterschelderegio heeft besloten om vanaf 19 maart alleen met rolstoelbussen te rijden. Dit in navolging van de adviezen van het RIVM om de noodzakelijke ruimte tussen klant en chauffeur te kunnen waarborgen. Afhankelijk van beschikbaarheid kan het zijn dat bepaalde ritten hierdoor niet kunnen worden uitgevoerd. Voor pashouders met een indicatie Voorin en Geen Bus geldt ook dat alleen een rolstoelbus beschikbaar is.

Zie ook de vermelding op de website. https://www.regiotaxi-oosterschelde.nl/actueel

Vervoersvoorzieningen

Het gaat hier om oplossingen of voorzieningen voor mensen die niet in staat zijn zich op de algemeen gebruikelijke manieren (lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een reguliere auto) te verplaatsen in de directe woon- en leefomgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer voor de korte of voor de langere afstand. Als op beide terreinen problemen bestaan moet worden bekeken welke oplossingen het meest passend zijn.

In onze regio kennen we het collectief vervoerssysteem de Regiotaxi Oosterschelde. Daarnaast zijn er ook maatwerkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of driewielfiets.

Regiotaxi

Regiotaxi OosterscheldeAls algemene voorzieningen niet aanwezig of toereikend zijn, is vaak het collectief vervoer wel een passende oplossing. De Regiotaxi Oosterschelde is bedoeld voor verplaatsingen in de directe woon- of leefomgeving.

Voor meer informatie: www.regiotaxi-oosterschelde.nl/over-regiotaxi/

Wanneer u een probleem met uw vervoer over lange (re) afstanden ervaart en u niet in staat bent om gebruik te maken van het openbaar vervoer, dan kunt een melding Wmo doen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden. Na een onderzoek (persoonlijk contact meestal door middel van een huisbezoek, evt. medisch advies) wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Voor het bovenregionale vervoer is de rijksoverheid verantwoordelijk. Voor dit vervoer is een systeem opgezet genaamd Valys.

Voor meer informatie: https://www.valys.nl/

Maatwerkvoorziening vervoer

Wanneer u een vraag heeft over een hulpmiddel voor vervoer, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een driewielfiets, kunt u rechtstreeks bij Medipoint terecht. U dient dan eerst telefonisch contact op te nemen met Medipoint om een afspraak te maken. Voor meer informatie over Medipoint klik hier

Top