Vervoersvoorzieningen

HOME  |  Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

Het gaat hier om oplossingen of voorzieningen voor mensen die niet in staat zijn zich op de algemeen gebruikelijke manieren (lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een reguliere auto) te verplaatsen in de directe woon- en leefomgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer voor de korte of voor de langere afstand. Als op beide terreinen problemen bestaan moet worden bekeken  welke oplossingen het meest passend zijn.

De oplossing kan op verschillende manieren worden bereikt:

  1. Door de voor iedereen beschikbare middelen ook voor deze personen bruikbaar te maken, zoals door middel van zogenaamde lage vloerbussen en / of verhoogde haltes;
  2. Door een speciaal systeem op te zetten. In onze regio kennen we de Regiotaxi Oosterschelde;
  3. Door specifieke voorzieningen voor een individu beschikbaar te stellen, zoals een scootmobiel.

Regiotaxi

Regiotaxi OosterscheldeAls algemene voorzieningen niet aanwezig zijn of bieden geen voldoende oplossingen, is vaak het collectief vervoer wel een passende oplossing. De Regiotaxi Oosterschelde is bedoeld voor verplaatsingen in de directe woon- of leefomgeving. Als u een indicatie hebt voor de Regiotaxi kunt u per rit maximaal 30 kilometer afleggen tegen een gesubsidieerd tarief. Dit betekent dat u zelf een gedeelte betaalt (een zogenaamd instaptarief en een tarief per gereisde kilometer) en de gemeente een deel betaalt. In de Oosterschelderegio is het gebruik van de Regiotaxi tegen het gesubsidieerde tarief beperkt tot 2000 kilometer per kalenderjaar. Daarboven kunt u nog wel reizen met de Regiotaxi maar betaalt u een kostendekkend tarief.

De Regiotaxi is bedoeld voor het lokale vervoer. Voor het bovenregionale vervoer is de rijksoverheid verantwoordelijk. Voor dit vervoer is een systeem opgezet genaamd Valys. Is het regiotaxivervoer geen passende oplossing zal een andere voorziening gekozen moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken.

Indexering tarieven regiotaxi Oosterschelde 2019

Zoals afgesproken in het vervoerscontract tussen de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio en TCR voor de uitvoering van de Regiotaxi, worden de tarieven van de vergoeding aan de vervoerder en de eigen bijdrage in het Wmo-vervoer jaarlijks verhoogd. Dit gebeurt aan de hand van het consumenten prijsindexcijfer personenvervoer over de weg. Voor 2018 is het percentage vastgesteld op 2,0 %.

De tarieven van de eigen bijdrage voor de Regiotaxi Oosterschelde zijn als gevolg van die indexering met ingang van 1 januari 2019 als volgt:

Tarieven Regiotaxi 2019

Basistarief

Per kilometer

Wmo pashouder

 € 1,26 (was € 1,23)

€ 0,30 (was € 0,29)

Meereizende

 € 1,26 (was € 1,23)

€ 0,30 (was € 0,29)

Geïndiceerde begeleider

Gratis

Gratis

Kinderen tot 4 jaar

Gratis

Gratis

Na 30 kilometer

n.v.t.

€ 1,49 (was € 1,46)

Na 2000 kilometer

€ 1,26 (was € 1,23)

€ 1,49 (was € 1,46)

De tarieven voor de eigen bijdrage van de doelgroepen die deelnemen aan het Wmo vervoer op maat  (niet voor de gemeenten Borsele, Kapelle en Schouwen-Duiveland) worden als volgt aangepast:

Basistarief

Per kilometer

Wmo op maat pashouder

€ 2,19 (was € 2,14)

€ 0,42 (was € 0,41)

Kinderen tot 4 jaar

Gratis

Gratis

De tarieven van de eigen bijdragen zullen ook worden aangekondigd in de taxi’s.

Vragen over Regiotaxi OosterscheldeVragen?

Op de pagina 'Veelgestelde vragen Regiotaxi Oosterschelde' staan diverse vragen en antwoorden.
Staat u vraag en antwoord er niet tussen? Neem gerust telefonisch contact op met het klantcontactcentrum via telefoonnummer: 0113 - 239 100.

Top