Vakantieregels en vakantieaanvraag

HOME  |  Vakantieregels en vakantieaanvraag

Vakantieregels en vakantieaanvraag

Als u een uitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar naar het buitenland. Lees hier wat de regels zijn en hoe u het doorgeeft aan de afdeling WIZ.

Verblijf in het buitenland

Als u een uitkering ontvangt, mag u maximaal vier weken (28 dagen) per jaar met behoud van uw uitkering in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Weekenden tellen daarbij ook mee. U hoeft de dag van vertrek niet mee te rekenen, de dag dat u terugkomt wel. Gaat u langer dan 28 dagen naar het buitenland? Dan worden de extra dagen gekort op uw uitkering.

U hoeft uw vakantiedagen niet in één keer op te nemen. Maar u mag dagen niet meenemen naar een volgend jaar. En de dagen van twee opeenvolgende jaren achter elkaar opnemen mag alleen als het er samen minder dan 28 zijn. Dus: 10 dagen in december en aansluitend 7 dagen in januari mag wel; 21 dagen in december en aansluitend 10 dagen in januari mag niet.

U moet uw verblijf in het buitenland uiterlijk twee weken voor vertrek aan ons melden door onderstaand formulier in te vullen. U krijgt niet altijd toestemming voor een verblijf in het buitenland, ook niet als het korter is dan 28 dagen. Zie de informatie onder het kopje Vooraf melden en toestemming vragen.

Verblijf buiten de gemeente in Nederland

Brengt u uw vakantie door in Nederland of verblijft u om een andere reden langer dan een week in een andere gemeente, dan moet u dat uiterlijk twee weken voor uw vertrek aan ons melden. Zie informatie onder het kopje Vooraf melden en toestemming vragen.

Verblijf in een andere gemeente in Nederland van minder dan een week hoeft u dus niet te melden.

Vooraf melden en toestemming vragen

Melden

 • U moet een voorgenomen verblijf in het buitenland altijd melden, ongeacht hoe lang u naar het buitenland gaat.
 • Een verblijf in een andere gemeente in Nederland moet u alleen melden als dit langer dan een week duurt.

Toestemming vragen

 • Volgt u een opleiding, re-integratietraject of taalcursus en wordt dit door het verblijf in het buitenland of buiten de gemeente onderbroken? Uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente mag de voortgang van uw traject niet in de weg staan. Daarom heeft u toestemming van uw klantmanager activering nodig, dit geldt zowel voor verblijf in het buitenland als verblijf in een andere gemeente in Nederland. De toestemming vraagt u uiterlijk twee weken voor uw vertrek aan.
 • Wanneer u stage loopt of vrijwilligerswerk doet, heeft u ook toestemming nodig van de werkgever waar u stage loopt of de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.
 • Wanneer u een opleiding volgt, kunt u alleen in de schoolvakanties naar het buitenland gaan of buiten de gemeente verblijven.
 • Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden deze regels voor u en uw partner afzonderlijk.

Terugmelden

Als u terug bent uit het buitenland of uit een andere gemeente moet u dat altijd aan ons melden. Uw klantmanager informeert u hoe u dit moet doen.

Wat gebeurt er als ik me niet of niet op tijd terugmeld?

Langer verblijf buitenland

Gaat u langer dan de toegestane periode naar het buitenland dan beëindigen wij uw uitkering. De reden waarom u langer in het buitenland bent gebleven, is daarbij niet van belang. Pas wanneer u weer meldt dat u terug bent, kunnen wij opnieuw een uitkering verstrekken. Over de dagen dat u langer in het buitenland verbleef, heeft u geen recht op uitkering, zelfs niet als er een goede reden was om langer weg te blijven.

Blijft u meer dan 30 dagen langer weg dan moet u opnieuw een uitkering aanvragen.

Voor wie gelden deze regels?

De vakantieregels gelden voor de bijstandsuitkering, de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz), de IOAZ- en de IOAW-uitkering en ook als u in de loop van het jaar een uitkering aanvraagt.

Wat moet ik doen?

U kunt onderaan het formulierMelding/ verzoek toestemming verblijf in het buitenland of buiten de gemeente downloaden en vervolgens printen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u aan de afdeling WIZ.

U kunt het formulier

 • opsturen aan het volgende adres:
  GR de Bevelanden
  Afdeling WIZ

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

 • mailen: scan het ingevulde en ondertekende formulier en mail dit aan info@grdebevelanden.nl,
 • persoonlijk afgeven aan de balie in het Stadskantoor van Goes en zo uw vakantieaanvraag indienen
 • Ook kunt u het formulier telefonisch opvragen (0113-239100).


Let op: U moet het formulier uiterlijk 2 weken voor uw vertrek indienen.

Top