Rechten en plichten

HOME  |  Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als u een uitkering ontvangt, dan gelden voor u rechten en plichten. Om misbruik van uitkeringen te voorkomen worden controles uitgevoerd. Dit gebeurt niet alleen bij de aanvraag, maar ook tijdens een lopende uitkering, of bij de beëindiging. Ook wordt gekeken of de informatie die u verstrekt juist en volledig is.

Veranderingen in uw leefsituatie of in uw inkomen (bijvoorbeeld als gevolg van deeltijdwerk) moet u bij ons melden.
Dit kan door het ‘mutatieformulier te downloaden en in te vullen’ of via de nieuwe online dienst Mijn WIZ.

Als u een uitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar naar het buitenland. Toch zijn er regels waaraan u zich dient te houden zijn. Als u op vakantie gaat, dient u dit ook te melden. Bekijk de informatie vakantieregels op onze website.

U kunt hier meer lezen over de arbeidsplicht
Boetes en maatregelen

De meeste mensen met een uitkering houden zich gewoon aan de regels en verplichtingen, gelukkig maar. Een klein deel doet dat echter niet, in dat geval kunnen er boetes en maatregelen worden opgelegd, afhankelijk van het soort overtreding. Als u bijstand ontvangt en bewust een overtreding maakt, wordt u streng bestraft.

Top