Wijziging Wmo Eigen Bijdrage vanaf 1 januari 2019 (11-12-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Wijziging Wmo Eigen Bijdrage vanaf 1 januari 2019

Wijziging Wmo Eigen Bijdrage vanaf 1 januari 2019 (11-12-2018)

De ministerraad heeft de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgesteld met daarin het MAXIMALE eigen bijdrage tarief van € 17,50 per vier weken (het zogenoemde abonnementstarief) die burgers betalen vanaf 1 januari 2019 voor alle Wmo hulp en ondersteuning.

De eigen bijdrage is niet langer afhankelijk van zorgomvang, gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.

Uitzonderingen

  • Rolstoel: hiervoor mag wettelijk geen eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura: hiervoor blijft de eigen bijdrage berekening inkomensafhankelijk.

Vrijgesteld van de eigen bijdrage

De volgende doelgroep is vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage:

  • Meerpersoonshuishouden onder de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Communicatie

Bestaande cliënten worden op verschillende manieren voorgelicht, waaronder:

Voorlichtingsbrief CAK

Tussen 1 en 15 december stuurt het CAK naar alle huidige cliënten een voorlichtingsbrief. De brief verschilt per situatie van de cliënt. Voorbeelden van deze brieven kunt u vinden op: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/wmo/het-proces-in-de-keten/wat-zijn-de-wijzigingen-in-2019-wmo
Daar kunt u ook terecht voor ‘veel gestelde vragen’.

Voorlichting websites

www.hetcak.nl

www.regelhulp.nl

www.grdebevelanden.nl

Uiteraard wordt ook telefonische voorlichting gegeven door het CAK naar aanleiding van klantvragen.

Nieuwe Wmo-cliënten worden tijdens het huisbezoek / gesprek rondom de melding geïnformeerd.

Aanlevering gegevens aan het CAK

De manier waarop momenteel gegevens worden aangeleverd aan het CAK door de gemeente en de zorgaanbieders blijft voorlopig ongewijzigd.

Top