Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden (26-06-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden

Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden (26-06-2018)

hulp bij schulden Zeeland, geldproblemen

Met ingang van 1 juli a.s. neemt Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden de aanmeldprocedure schulddienstverlening voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal over van de Kredietbank Breda. De reden hiervoor is de harmonisatie van de Schulddienstverlening. Dit betekent dat de werkwijze voor alle inwoners van de 5 Bevelandse gemeenten gelijkgetrokken wordt. Alle inwoners van de Bevelanden kunnen vanaf 1 juli gebruik maken van het spreekuur op afspraak.

Wat verandert er per 1 juli 2018?

  • Alle inwoners van gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal met (dreigende) financiële problemen kunnen terecht bij de afdeling Werk, Inkomen Zorg van GR de Bevelanden.
  • Het open spreekuur wijzigt naar een spreekuur op afspraak op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur.
  • Inwoners kunnen gebruik maken van een telefonisch spreekuur op woensdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.
  • Klanten die een schulddienstverleningstraject zijn gestart voor 1 januari 2018, blijven bij Kredietbank Breda (zij ontvangen hierover schriftelijk bericht van de kredietbank Breda)
  • Klanten die een schulddienstverleningstraject zijn gestart na 1 januari 2018, worden overgedragen aan GR de Bevelanden.

Informatie en advies tijdens het spreekuur

Inwoners van de Bevelandse gemeenten kunnen op het spreekuur terecht voor vragen over hun financiële problemen. Het team schulddienstverlening kan bijvoorbeeld informatie geven hoe u weer grip kunt krijgen op uw uitgaven. Ook kan het team u adviseren, handige tips geven of doorverwijzen naar een van onze partnerorganisaties. Als de financiële situatie zo zorgelijk is dat u als inwoner er zelf helemaal niet meer uitkomt, kijken we of u in aanmerking komt voor een traject schuldhulpverlening.

Hoe maken inwoners een afspraak?

Inwoners van de gemeente Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal nemen voor het maken van een afspraak contact op met het Klant contact centrum (KCC) via telefoonnummer (0113) 239100.

Het KCC kan een afspraak inplannen op dinsdag- of donderdagochtend. De afspraken vinden plaats bij GR de Bevelanden, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Wanneer mensen niet de mogelijkheid hebben, kunnen ze op woensdagochtend ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Crisissituatie

Het kan zijn dat de financiële situatie zo uit de hand gelopen is, dat iemand direct hulp nodig heeft. Dan komen we direct in actie. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • u uw woning uitgezet dreigt te worden
  • u afgesloten wordt van gas, water of energie
  • u zorgverzekering wordt ontbonden
  • er een faillissement is aangevraagd en u hiervan schriftelijk bent geïnformeerd door de rechtbank.

U dient dan direct contact op te nemen (0113) 239 100. Wij plannen dan binnen 3 werkdagen een gesprek met u in.

Informatie website

Bekijk onze informatie over hulp bij schulden en schulddienstverlening op onze website.

Top