Wijziging giften en schadevergoedingen (09-01-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Wijziging giften en schadevergoedingen

Wijziging giften en schadevergoedingen (09-01-2019)

Wijziging beleidsregels giften en schadevergoedingen GR de Bevelanden.

Wat verandert er?

Per 1 januari 2019 wijzigen de beleidsregels voor giften en schadevergoedingen. Hierin hebben wij vastgelegd dat een inwoner die een uitkering ontvangt, giften tot een bedrag van € 1.200,00 per jaar onder bepaalde voorwaarden mag houden.

Wat is een gift?

Een gift is een betaling of product dat u krijgt van een ander persoon of organisatie zonder dat daar iets tegenover staat.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u producten waarvan de totale waarde per maand meer is dan € 50,00 of een betaling van een organisatie of een persoon ontvangt, moet u dit altijd aan ons doorgeven. Let op: een dagbestedingsvergoeding van een werkleerbedrijf welke niet bedoeld is voor reiskosten of aantoonbare onkosten zien wij als gift en moet u aan ons doorgeven.

Heeft u een gift ontvangen, dan geeft u dit door via het wijzigingsformulier of online via Mijn WIZ.
 

Wat doen wij voor u?

Uw klantmanager inkomen van de afdeling WIZ beoordeelt of de geschonken gift inkomen of een gift is. Vervolgens beoordeelt uw klantmanager inkomen of u de gift mag houden of dat het gekort wordt op uw uitkering.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw klantmanager inkomen.

De volledige Beleidsregels giften en schadevergoedingen GR De Bevelanden kunt u opvragen bij ons Secretariaat via telefoonnummer 0113-239100 of per mail info@grdebevelanden.nl.

Top