Wijziging aanvulling bijstand jongeren onder 21 jaar (09-01-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Wijziging aanvulling bijstand jongeren onder 21 jaar

Wijziging aanvulling bijstand jongeren onder 21 jaar (09-01-2019)

Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand voor jongeren onder de 21 jaar

Wat verandert er?

Per 1 januari 2019 wijzigen de beleidsregels bijzondere bijstand voor aanvulling op de normen voor jongeren onder de 21 jaar die geen beroep kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders. Ouders zijn wettelijk financieel verantwoordelijk voor hun kinderen tot  21 jaar. Op het moment dat zelfstandig wonende jongeren van 18-21 jaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en zij voor deze kosten geen beroep kunnen doen op hun ouders, kunnen zij recht hebben op aanvullende bijzondere bijstand.

Met de wijziging van de beleidsregels verandert de hoogte van de aanvulling.

Wat betekent dit voor jongeren onder de 21 jaar?

Voor de alleenstaande zelfstandig wonende jongere wijzigt de aanvulling op de wettelijke norm van 50% naar 55% van de gehuwdennorm inclusief vakantietoeslag.

De wettelijke norm voor de zelfstandig wonende gehuwden zonder kinderen wordt aangevuld tot een percentage van de bijstandsnorm voor gehuwden. Voor zelfstandig wonende gehuwden met kinderen wordt er aangevuld tot een percentage van de bijstandsnorm voor gehuwden vermeerderd met het bedrag ter hoogte van de maandelijkse alleenstaande ouderkop (alo-kop) van de Belastingdienst. Zie verder onderstaand schema:

Gezinssituatie

Aanvulling tot

Alleenstaande

55% van gehuwdennorm

Alleenstaande (ouder)

55% van gehuwdennorm*

Gehuwden beiden jonger dan 21 jaar

70% van gehuwdennorm

Gehuwden 1 jonger 21 jaar en 1 ouder 21 jaar

80% van gehuwdennorm

Gehuwden beiden jonger dan 21 jaar met kinderen

70% van gehuwdennorm + alo-kop

Gehuwden 1 jonger dan 21 jaar en 1 ouder 21 jaar met kinderen

80% van gehuwdennorm + alo-kop

*krijgt de alo-kop van de belastingdienst, deze bedraagt momenteel € 258,42 per maand (€ 3101,00 per jaar)

Jongeren onder de 21 jaar die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud en aan kunnen tonen geen beroep te kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders, komen in aanmerking voor een hogere aanvulling. Vraag bij de klantmanager inkomen van de afdeling WIZ naar de mogelijkheden.

Wat doen wij?

Op basis van de verstrekte informatie beoordeelt de afdeling WIZ of een jongere in aanmerking komt voor de aanvulling op de wettelijke bijstandsnorm.

Vragen?

Heeft u vragen hierover neemt dan contact op met uw klantmanager inkomen.

De volledige Beleidsregels Bijzondere Bijstand WIZ kunt u opvragen bij ons Secretariaat via telefoonnummer 0113-239100 of per mail info@grdebevelanden.nl

Top