Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (20-04-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (20-04-2018)

Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden maakt bekend dat zij op 9 april 2018 de volgende regeling heeft vastgesteld:
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018.

De genoemde regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2018 na deze bekendmaking.

Top