Kwaliteitsonderzoek hulp bij het huishouden (28-03-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Kwaliteitsonderzoek hulp bij het huishouden

Kwaliteitsonderzoek hulp bij het huishouden (28-03-2018)

Gemeenten in de Oosterschelderegio vinden het belangrijk dat er goede zorg geleverd wordt aan onze inwoners. De zeven Oosterscheldegemeenten bieden o.a. gezamenlijk de Hulp bij het Huishouden aan. Voor deze regeling start binnenkort een kwaliteitsonderzoek. De gemeenten willen graag weten hoe inwoners denken over de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en of ze tevreden zijn over de geleverde hulp.

Maakt u gebruik van Hulp bij het Huishouden in het kader van de WMO? Dan kan het zijn dat u binnenkort benaderd wordt door een onderzoeksbureau. Het onderzoek start begin april en wordt uitgevoerd door professionele medewerkers van Wmo support. Dit bedrijf werkt landelijk en is gespecialiseerd in dit soort onderzoeken voor gemeenten. Wmo support doet onderzoek door middel van een huisbezoek.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Wanneer u gebruik maakt van Wmo huishoudelijke hulp of huishoudelijke zorg kunt u gebeld worden door Wmo support voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Deze afspraak zal vervolgens in alle gevallen schriftelijk bevestigd worden met een brief. In die brief wordt toegelicht wat het bezoek inhoudt en worden datum en tijdstip van het bezoek nog eens genoemd. Natuurlijk mag u ook iemand uit uw netwerk vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

Vragen

Wanneer u vooraf vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden, dit kan telefonisch: 0113-239100. Voor vragen tijdens het kwaliteitsonderzoek krijgt u contactgegevens van Wmo Support.

Samen voor een betere dienstverlening

Wij willen u vast hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek. We gebruiken de resultaten om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. Met uw hulp kunnen we met elkaar zorgen voor een betere dienstverlening.

Top