Nieuws

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg? Meld u zich dan aan voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Recente artikelen

 • Collectieve Zorgverzekering voor minima 2020

  (12-11-2019)

  De collectieve zorgverzekering voor minima is vanaf 15 november weer aan te vragen.

 • Enquête Motivaction

  (01-11-2019)

  Deze week is er een uitnodigingskaart van het onderzoeksbureau Motivaction verspreid onder alle inwoners van de 5 Bevelandse gemeentes.

 • Nieuwe Afstemmings- en handhavingsverordening

  (31-10-2019)

  Per 17 oktober 2019 is de nieuwe afstemmingsverordening van kracht voor alle Bevelandse gemeenten. Deze verordening is vastgesteld door de gemeenteraden.

 • Speciaal bewaarmagazine Werk, Inkomen en Zorg

  (14-06-2019)

  Aandacht voor loketfunctie afdeling Werk Inkomen en Zorg met bewaarmagazine.

 • Nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering, verhaal en krediethypotheek

  (15-05-2019)

  Per 15 mei 2019 zijn er nieuwe Beleidsregels Terug-en invordering, verhaal en krediethypotheek.  

 • Ondertekening convenant Vroegsignalering van schulden

  (25-04-2019)

  Inwoners de Bevelanden helpen aan een schuldenvrije toekomst.

  Samen met haar partners lanceert Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden vandaag het project ‘Vroegsignalering van schulden’ door het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant. Met dit project willen alle deelnemende organisaties voorkomen dat inwoners verder in problemen raken door schulden. Een speciaal projectteam van GR de Bevelanden gaat dan ook inwoners helpen aan een schuldenvrije toekomst.

 • Contactloos betalen in de Regiotaxi-Oosterschelde

  (01-04-2019)

  Vanaf 1 januari 2020 gaan alle klanten van de Regiotaxi-Oosterschelde de ritten contactloos betalen.

 • Arbeidskansen vergroten tijdens het Match Café op 28 februari

  (08-03-2019)

  Donderdag 28 februari jongstleden konden werkzoekenden in gesprek gaan met potentiële werkgevers tijdens het Match Café van Zeeland.

 • Nieuwe Wmo pgb tarieven 2019

  (21-02-2019)

  Nieuwe tarieven voor persoonsgebonden budget 2019.

 • Snelbalie tijdelijk niet beschikbaar

  (20-02-2019)

  Wegens een storing in de Snelbalie, is het momenteel niet mogelijk om aanvragen voor bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag in te dienen via de Snelbalie.

 • Wijziging aanvulling bijstand jongeren onder 21 jaar

  (09-01-2019)

  Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand voor jongeren onder de 21 jaar

 • Wijziging giften en schadevergoedingen

  (09-01-2019)

  Wijziging beleidsregels giften en schadevergoedingen GR de Bevelanden.

 • Aanvragen via de Snelbalie en Mijn WIZ tijdens de feestdagen

  (20-12-2018)

  Tijdens de feestdagen is het mogelijk om aanvragen online in te dienen via de Snelbalie en Mijn WIZ.
  Betalingen zullen echter pas na 7 januari 2019 plaatsvinden in verband met de feestdagen.

 • Wijziging Wmo Eigen Bijdrage vanaf 1 januari 2019

  (11-12-2018)

  De ministerraad heeft de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgesteld met daarin het MAXIMALE eigen bijdrage tarief van € 17,50 per vier weken (het zogenoemde abonnementstarief) die burgers betalen vanaf 1 januari 2019 voor alle Wmo hulp en ondersteuning.

 • GR de Bevelanden lanceert online diensten voor bijstandsgerechtigden

  (07-12-2018)

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van Gemeenschappelijk Regeling de Bevelanden (GR de Bevelanden) lanceerde onlangs twee nieuwe online diensten: Snelbalie en Mijn WIZ. Met behulp van deze nieuwe e-diensten, kunnen inwoners van de vijf Bevelandse gemeenten hun uitkeringszaken vanaf nu eenvoudig en snel zelf regelen via hun computer.

 • Wijziging vergoeding schoolkosten basisonderwijs

  (11-10-2018)

  Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen per 11 oktober 2018.

 • Geslaagd voor je eindexamen!

  (02-07-2018)

  Ben jij geslaagd voor je eindexamen? Let dan op je diplomamap, want Zeeland heeft een boodschap voor jou!

 • Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden

  (26-06-2018)

  Met ingang van 1 juli a.s. neemt Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden de aanmeldprocedure schulddienstverlening voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal over van de Kredietbank Breda. De reden hiervoor is de harmonisatie van de Schulddienstverlening. Dit betekent dat de werkwijze voor alle inwoners van de 5 Bevelandse gemeenten gelijkgetrokken wordt. Alle inwoners van de Bevelanden kunnen vanaf 1 juli gebruik maken van het spreekuur op afspraak.

  Wat verandert er per 1 juli 2018?

  • Alle inwoners van gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal met (dreigende) financiële problemen kunnen terecht bij de afdeling Werk, Inkomen Zorg van GR de Bevelanden.
  • Het open spreekuur wijzigt naar een spreekuur op afspraak op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur.
  • Inwoners kunnen gebruik maken van een telefonisch spreekuur op woensdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.
  • Klanten die een schulddienstverleningstraject zijn gestart voor 1 januari 2018, blijven bij Kredietbank Breda (zij ontvangen hierover schriftelijk bericht van de kredietbank Breda)
  • Klanten die een schulddienstverleningstraject zijn gestart na 1 januari 2018, worden overgedragen aan GR de Bevelanden.

  Informatie en advies tijdens het spreekuur

  Inwoners van de Bevelandse gemeenten kunnen op het spreekuur terecht voor vragen over hun financiële problemen. Het team schulddienstverlening kan bijvoorbeeld informatie geven hoe u weer grip kunt krijgen op uw uitgaven. Ook kan het team u adviseren, handige tips geven of doorverwijzen naar een van onze partnerorganisaties. Als de financiële situatie zo zorgelijk is dat u als inwoner er zelf helemaal niet meer uitkomt, kijken we of u in aanmerking komt voor een traject schuldhulpverlening.

  Hoe maken inwoners een afspraak?

  Inwoners van de gemeente Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal nemen voor het maken van een afspraak contact op met het Klant contact centrum (KCC) via telefoonnummer (0113) 239100.

  Het KCC kan een afspraak inplannen op dinsdag- of donderdagochtend. De afspraken vinden plaats bij GR de Bevelanden, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Wanneer mensen niet de mogelijkheid hebben, kunnen ze op woensdagochtend ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

  Crisissituatie

  Het kan zijn dat de financiële situatie zo uit de hand gelopen is, dat iemand direct hulp nodig heeft. Dan komen we direct in actie. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • u uw woning uitgezet dreigt te worden
  • u afgesloten wordt van gas, water of energie
  • u zorgverzekering wordt ontbonden
  • er een faillissement is aangevraagd en u hiervan schriftelijk bent geïnformeerd door de rechtbank.

  U dient dan direct contact op te nemen (0113) 239 100. Wij plannen dan binnen 3 werkdagen een gesprek met u in.

  Informatie website

  Bekijk onze informatie over hulp bij schulden en schulddienstverlening op onze website.

 • Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

  (20-04-2018)

  Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018

 • Kwaliteitsonderzoek hulp bij het huishouden

  (28-03-2018)
Archief
Top