Melding voor ondersteuning

HOME  |  Melding voor ondersteuning

Melding voor ondersteuning

Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of participatie in de samenleving waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u een melding doen voor de Wmo. Iemand anders kan de melding ook voor u doen. U kunt uw melding telefonisch of per e-mail doen bij de afdeling WIZ van GR de Bevelanden. Bent u nog niet bij ons bekend, dan plannen we graag een afspraak met u, een zogenaamd keukentafelgesprek. 

Top