Maatwerkvoorzieningen

HOME  |  Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is een voorziening afgestemd op de individuele behoefte van een persoon. Dit kunnen bepaalde diensten of hulpmiddelen zijn, maar ook woningaanpassingen. Het is bedoeld voor mensen die op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere mensen uit hun netwerk, zich niet voldoende kunnen redden, of onvoldoende kunnen meedoen. Het gaat dan om mensen met een beperking, problemen met opvoeden en opgroeien, chronische psychische of psychosociale problemen. Zij komen in aanmerking voor een maatwerkvoorziening van de gemeente.

De voorziening wordt toegekend aan de hand van een beschikking waarop bezwaar en beroep open staat. Samen met u wordt gekeken wat er nodig is en wat u kan. 


 

Top