Kwijtschelding gemeenschappelijke belastingen

HOME  |  Kwijtschelding gemeenschappelijke belastingen

Kwijtschelding gemeenschappelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen vrijstelling krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

Op de website van SaBeWA Zeeland kunt u terecht over allerlei vragen over kwijtschelding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SaBeWa Zeeland, die namens de gemeente het verzoek tot kwijtschelding beoordeelt. Het telefoonnummer van de afdeling Innen van SaBeWa Zeeland die het kwijtscheldingsverzoek behandeld is 088 99 95 800.

Top