Inkomensgrenzen Declaratiefonds 2021

HOME  |  Inkomensgrenzen Declaratiefonds 2021

Inkomensgrenzen Declaratiefonds 2021

Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm).
Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

€ 302,66

318,59

Gehuwden 18 tot 21 jaar  

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Gehuwd zonder kinderen

605,32

637,18

Gehuwd met kinderen

955,61

1.005,90

Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd:

  • Zonder kinderen
  • Met kinderen

1.178,38
1.528,66

1.240,39
1.609,12

Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders zonder kosten delende medebewoners

1.226,00

1.290,53

Gehuwden zonder kosten delende medebewoners

1.751,42

1.843,61

Pensioengerechtigden

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

1.363,40

€ 1.435,16

Gehuwden

1.847,64

€ 1. 944,89

Personen in een inrichting

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

426,96

449,44

Gehuwden

690,47

726,80

Kostendelers 21 - pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Tweepersoonshuishouden

€   875,71

€   921,80

Driepersoonshuishouden

€   758,95

€   798,90

Vierpersoonshuishouden

€   700,57

€   737,45

Vijfpersoonshuishouden

€   665,54

€   700,57

Zespersoonshuishouden

€   642,19

€   676,00

Kostendelers pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Tweepersoonshuishouden

 

€   923,82

€   972,44

Driepersoonshuishouden

€   800,64

€   842,78

Vierpersoonshuishouden

€   739,07

€   777,96

Vijfpersoonshuishouden

€   702,11

€   739,06

Zespersoonshuishouden

€   677,47

€   713,12

Vermogen

Voor het vermogen telt het vermogen van uzelf, uw partner en van uw thuiswonende kinderen onder de 18 jaar mee. Bereken uw vermogen door het saldo van alle bank- en spaarrekeningen op te tellen. Bezit u een auto die jonger is dan 12 jaar, een caravan, boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts,

tel de waarde daarvan dan mee. Als u schulden heeft waarop u moet aflossen, dan mag u die schulden van het vermogen aftrekken. Als u een eigen woning heeft, telt het vermogen in de woning niet mee in de berekening. Uw vermogen mag op de aanvraagdatum niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen op grond van de Participatiewet.

Vermogensgrenzen in 2021

Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is meestal gelijk aan de vermogensgrenzen in de bijstand. De hoogte is afhankelijk van uw leefsituatie:

Uw situatie

Maximaal toegestaan vermogen

Alleenstaande

€ 6.295,00

Alleenstaande ouder en gehuwden

12.590,00

Wat is vermogen?

Voorbeelden van bezittingen waar rekening mee gehouden moet worden zijn:

  • Contant geld
  • Tegoeden op (lopende)bank- en girorekeningen
  • Tegoeden op (internet)spaarrekeningen
  • (Vakantie)huizen
  • Aandelen
  • Auto’s, caravans, motoren en boten
    Uw gemeente kan hebben bepaald dat zij geen rekening houdt met een auto, caravan of motor zo lang deze niet te veel waard is.

Er wordt ook gekeken naar bezittingen in het buitenland (zoals huizen, grond of tegoeden op buitenlandse spaarrekeningen).

>>Terug naar het onderwerp Declaratiefonds

Top