Inkomen & schulden

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Inkomen & schulden

Inkomen & schulden

Wanneer u niet genoeg geld heeft om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer u niet binnenkort zelf voor voldoende inkomsten kunt zorgen, dan kan 'bijstand’ door middel van een uitkering een uitkomst zijn. Aan deze uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet bijvoorbeeld juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verkrijgen en dat u niet meer afhankelijk bent van een gemeentelijke uitkering.

Hieronder kunt u meer lezen welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn binnen GR de Bevelanden, afdeling WIZ, over hoe u een uitkering aan kunt vragen en welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn.

Hulp bij financiën

Uitkering

Bijzondere bijstand en minimaregelingenFlyer Laag inkomen met tips en regelingen

Wijzigingen doorgeven

Magazine voor de minima

Tijdschrift Dina Schrijft, voor en door de minima

Top