Inkomen & schulden

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Inkomen & schulden

Inkomen & schulden

Wanneer inwoners niet genoeg geld hebben om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer ze niet binnenkort zelf voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, is er voor hen ‘bijstand’ door middel van een uitkering. Aan deze uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet bijvoorbeeld juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verkrijgen en dat u niet meer afhankelijk bent van een gemeentelijke uitkering.

Hieronder kunt u meer lezen welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn binnen GR de Bevelanden, afdeling WIZ, over hoe u een uitkering aan kunt vragen en welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn.

Uitkering

Bijzondere bijstand en minimaregelingenFlyer Laag inkomen met tips en regelingen

Wijzigingen doorgeven

Overige regelingen

Magazine voor de minima

Tijdschrift Dina Schrijft, voor en door de minima

Top