Individuele studietoeslag

HOME  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een opleiding? Maar kun je door een medische beperking structureel niets bijverdienen? Dan kun je misschien een individuele studietoeslag krijgen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • Je hebt geen vermogen dat hoger is dan voor de bijstand is toegestaan (in 2021 is dat € 6.295 voor een alleenstaande of € 12.590 voor een alleenstaande ouder of gehuwden;
  • Je bent door een structurele medische beperking niet in staat naast je studie iets bij te verdienen. Die beperking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn;
  • Je ontvangt geen WAJONG-uitkering van het UWV.

De toeslag bedraagt € 300,- per maand en wordt telkens voor een periode van 6 maanden toegekend. Zolang je aan de voorwaarden voldoet kun je elke 6 maanden opnieuw een toeslag aanvragen. Let op: deze toelage is belast. Dat wil zeggen dat het bij jouw jaarinkomen wordt opgeteld.

Aanvragen

Wil je de Individuele studietoeslag aanvragen of meer weten over de Individuele studietoeslag?
Neem dan telefonisch contact op met de afdeling WIZ via telefoonnummer 0113 239 100.

Top