Eigen bijdrage

HOME  |  Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage betaald. De eigen bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Uw bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen mag nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde abonnementstarief.

Voor 2020 is dit bedrag € 19,00 per maand. De eigen bijdrage is niet langer afhankelijk van zorgomvang, gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Tijdens het huisbezoek of telefonisch contact wordt u geïnformeerd door de klantmanager zorg.

Wijziging facturatie eigen bijdrage

Door de invoering van het Abonnementstarief zijn er met ingang van 1 januari 2020 een aantal dingen veranderd. U kunt hier informatie over terugvinden op:

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/de-wmo-in-2020/over-de-wmo-in-2020

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage?
Dan ontvangt u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen in één maand: de laatste facturen over 2019. En de eerste facturen voor 2020.

Dit komt doordat de Wmo in 2020 net iets anders is dan nu: 

2019

  • U betaalt per 4 weken (28 dagen).
  • U ontvangt de factuur achteraf: een aantal weken nadat u de hulp of ondersteuning heeft ontvangen. 

2020

  • U betaalt per maand.
  • U ontvangt de factuur in de maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt. 

Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten.

Het kan dat u de eerste facturen voor 2020 van het CAK in één maand ontvangt. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00.

Uitzonderingen

  • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (intramuraal = verblijf in de instelling): hiervoor blijft de berekening van de eigen bijdrage inkomensafhankelijk.
  • Een meerpersoonshuishouden betaalt samen 1x € 19,00 per maand
  • Voor een rolstoelvoorziening mag wettelijk geen eigen bijdrage worden gevraagd.

Vrijstellingen

De volgende doelgroepen zijn vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage:

  • 18 tot 23-jarigen
  • Mensen met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding
  • Meerpersoonshuishouden waarvan minimaal één persoon de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Aanvullende informatie

www.hetcak.nl

Top