Declaratiefonds voor inwoners gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal

HOME  |  Declaratiefonds voor inwoners gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal

Declaratiefonds voor inwoners gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal

Waarvoor kunt u een vergoeding krijgen?

Als inwoner van de gemeenten Borsele, Goes en Reimerwaal kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten die bijdragen aan deelname aan de maatschappij. Het moet gaan om sociale, sportieve, culturele of educatieve activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • vergoeding zwembadkaarten declaratiefondslidmaatschapskosten voor verenigingen
 • lesgelden voor hobby- en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland).
 • abonnementsgeld voor de bibliotheek
 • evenementen en attracties
 • zwembadkaarten
 • kosten voor peuterspeelzalen
 • toneel-, theater- en bioscoopbezoek
 • abonnementskosten van een krant
 • abonnementskosten internet
 • de aanschaf van een identiteitskaart of paspoort ( leges en pasfoto)
 • het verlengen van een verblijfsvergunning ( leges en pasfoto)
 • zwemlessen voor volwassenen
 • de voor eigen rekening blijvende kosten van zwemlessen voor kinderen, voor zover niet vergoed door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of ander fonds

Als de vergoeding uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur niet toereikend is om kleding of andere, voor de sport- of culturele activiteit noodzakelijke benodigdheden te kopen, komen deze kosten voor vergoeding uit het declaratiefonds in aanmerking

Hoogte bedrag

Per persoon geldt in 2021 een maximale vergoeding uit het declaratiefonds van € 261,- per jaar. Kinderen tussen 0 en 18 jaar ontvangen maximaal € 130,- per jaar uit het declaratiefonds naast de vergoedingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. De vergoeding voor een kind tussen 0 en 4 jaar bedraagt € 103,00 per kalenderjaar als voor dit kind een eigen bijdrage peuteropvang moet worden betaald.

Voor sport vergoedt het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland maximaal € 225,- per jaar per kind en voor culturele activiteiten maximaal € 450,- per jaar per kind. Spullen die uw kind nodig heeft voor de sport of culturele activiteit, kunnen ook bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur worden aangevraagd. Als de bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur niet genoeg is om deze kosten te betalen, kunt u deze bij het declaratiefonds declareren.

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor deelname aan het declaratiefonds wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Hier zit geen specifieke datum aangekoppeld. Let wel op: u kunt tot 1 februari een aanvraag indienen voor deelname aan het declaratiefonds over het voorgaande jaar. Uw aanvraag voor het jaar 2021 kunt u dus nog tot 1 februari 2022 indienen.

Wat moet ik doen?

Stap 1    Vul het aanvraagformulier in
Iedereen die in 2021 wil deelnemen aan het declaratiefonds, moet een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u in 2020 deelnemer was, moet u een aanvraagformulier en de bijlagen invullen en inleveren bij de afdeling WIZ. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan gaat uw deelname per 1 januari 2021 in.

Daarna werkt het declaratiefonds als volgt:

Stap 2    Betaal uw activiteit
Stel, u wilt graag een abonnement op de bibliotheek. Dan betaalt u zelf bijvoorbeeld € 44,50 euro voor een basiskaart. Zorg ervoor dat u uw bewijs van betaling bewaart!

Stap 3    Start declareren
Lever een een declaratieformulier in bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Bij voorkeur spaart u uw declaraties op tot minimaal € 50,-. Is dit voor u niet mogelijk, dan kunt u ook een bedrag van lager dan € 50,- declareren. Het declaratieformulier voor 2021 kunt u onder aan deze pagina downloaden. Het declaratieformulier kunt u per post verzenden of afgeven op het Stadskantoor in Goes.

Heeft u geen los declaratieformulier voor 2021 meer? U kunt dan dit formulier downloaden. Uiteraard kunt u het ook telefonisch opvragen via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0113 - 23 91 00 of per e-mail via info@grdebevelanden.nl.

Stap 4    Declaratie in behandeling en betaling
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg neemt uw declaratie in behandeling en zorgt ervoor, als uw declaratie is goedgekeurd, dat u het door u gedeclareerde bedrag snel op uw rekening krijgt gestort.

Aanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van alle formulieren. Let op bij het invullen van het formulier dat u het juiste jaartal kiest.

Top