De hoogte van de uitkering

HOME  |  De hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Had u al een uitkering voor 31 december 2014? Dan geldt voor u overgangsrecht. Uw uitkering wordt dan later aangepast aan de regels van de Participatiewet. Heeft u recht op een uitkering vanaf 1 januari 2015? Dan geldt voor u direct de opbouw van de uitkering via de regels van de Participatiewet. Deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan geldt voor u waarschijnlijk de kostendelersnorm. Dit betekent kort gezegd dat uw uitkering daarop wordt aangepast.

Woning delen

In 2015 gaat de bijstand omlaag als u uw woning deelt met andere volwassenen en de kosten kunt delen. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager de uitkering. Voor mensen die na 1 januari 2015 (opnieuw) bijstand aanvragen geldt de kostendelersnorm direct. Voor mensen die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de kostendelersnorm pas in op 1 juli 2015. Bewoont u uw woning alleen, met een partner of met minderjarige kinderen? Dan zijn er door het rijk uitkeringsnormen vastgesteld. Voor mensen tot 21 jaar is de bijstandsnorm afgeleid van de kinderbijslag.

De Participatiewet kent in tegenstelling tot de Wet werk en bijstand geen norm meer voor alleenstaande ouders. Komt u na 1 januari 2015 in aanmerking voor een uitkering als alleenstaande ouder, dan ontvangt u een uitkering die even hoog is als de uitkering voor een alleenstaande. Daarnaast ontvangt u via de Belastingdienst een kindgebonden budget.

Het kan betekenen dat u als alleenstaande ouder voor wijzigingen komt te staan in de hoogte van de uitkering. Dit heeft te maken met de Wet hervorming kindregelingen die 1 januari 2015 is ingegaan. Als dit voor u van toepassing is, bent u hierover door uw gemeente geïnformeerd.

Top