Collectieve zorgverzekering minima 2020

HOME  |  Collectieve zorgverzekering minima 2020

Collectieve zorgverzekering minima 2020

Inwoners uit de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal kunnen via GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) gebruik maken van de voordelige collectieve verzekering voor minima van zorgverzekeraar CZ.

De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. Daarnaast wordt de eigen bijdrage voor Wmo en Wlz zorg vergoed tot maximaal € 375,00 per jaar.

Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden voor een aantrekkelijke prijs, uitgebreid verzekerd.

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen (130% van de geldende bijstandsnorm) en een laag vermogen. Uw vermogen mag niet meer bedragen dan € 6.120,-  als u alleenstaande bent of € 12.440,- als u alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend bent.

Bekijk hier het overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen 2020.

link naar flyer collectieve ziektekostenverzekering minima de Bevelanden ZeelandVoordelen

 • CZ Zorgverzekeringen biedt een korting
 • GR De Bevelanden betaalt mee aan de premie
 • U heeft naast het recht op de vergoedingen uit de basis- en de aanvullende verzekering, ook recht op extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor een bril, fysiotherapie of tandartskosten.
 • De eigen bijdrage voor de kosten van Wmo voorzieningen wordt vergoed tot maximaal € 375,- per jaar.
 • CZ Zorgverzekeringen accepteert iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Wat verandert er in 2020?

 • CZ geeft geen korting meer op de basisverzekering. De korting van 7% op de aanvullende verzekering blijft wel bestaan.
 • De zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog. Hoeveel de zorgtoeslag in 2020 wordt, is eind november bekend. (www.toeslagen.nl)

Wat kost de verzekering in 2020?

Inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal betalen in 2020 zelf € 143,56  (in 2019 is dat € 140,81) per maand. Inwoners van de gemeente Kapelle betalen € € 120,95 per maand (in 2019 is dat € 116,06) .

De korting van CZ en de bijdrage in de premie zijn al in dat bedrag verwerkt.

De zorgtoeslag ontvangt u zelf van de belastingdienst.

Geen zorgtoeslag?

Ontvangt u nog geen zorgtoeslag? Vraag hem dan snel aan. Voor meer informatie en een proefberekening: zie www.toeslagen.nl.

U kunt de zorgtoeslag ook nog voor 2019 aanvragen. Dat kan tot 1 september 2020.

Hoe kan ik de zorgverzekering aanvragen?

De zorgverzekering kan alleen digitaal aangevraagd worden. Alle aanvragen moeten ingediend worden via de website: www.gezondverzekerd.nl.
Dit kan tussen 16 november 2019 en 1 januari 2020.

De nieuwe premies en voorwaarden van iedere gemeente voor 2020 worden momenteel door verwerkt door de website www.Gezondverzekerd.nl. Volgens de website is het nieuwe aanbod uiterlijk 16 november 2019 te zien op Gezondverzekerd.nl.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Hebt u geen computer of heeft u niemand die u kan helpen bij de digitale aanvraag, neem dan contact op met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden. Tel. 0113 -  23 91 00. We zoeken dan een oplossing.

Gespreid betalen eigen risico

De zorgverzekeraar is verplicht om bij iedereen van 18 jaar of ouder een eigen risico in rekening te brengen. In 2020 bedraagt het eigen risico € 385, - per persoon. CZ biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico in tien termijnen te betalen. Als u hiervoor kiest, betaalt u in 2020 per aangemelde verzekerde gedurende tien maanden € 38,50 per maand.

Ook als u nog geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u de maandelijkse termijn. Hebt u aan het eind van het jaar teveel betaald? Dan ontvangt u dit automatisch terug van CZ. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, meldt u dan voor 1 januari 2020 hiervoor aan bij CZ via telefoonnummer 0900 0949.

Wanneer kunt u niet overstappen?

 • Als u een premieschuld heeft bij uw huidige zorgverzekeraar is het niet altijd mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Informeer bij uw huidige zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
 • Studenten kunnen geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Veel verzekeraars bieden goede studentenverzekeringen.

Veelgestelde vragen

Ik ben nog geen deelnemer maar wil vanaf 2020 graag deelnemen, hoe regel ik dit?

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u tot 1 januari 2020 snel en makkelijk overstappen. Kies de gemeente waar u woont en vul de gevraagde gegevens in. De melding gaat dan rechtstreeks naar CZ Zorgverzekeringen en naar GR De Bevelanden.  CZ Zorgverzekeringen regelt dan ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Kan ik alleen per 1 januari overstappen?

Op grond van de zorgverzekeringswet kan elke Nederlander alleen per 1 januari een andere zorgverzekeraar kiezen. Dat geldt ook voor de collectieve zorgverzekering.

In een aantal situaties kunt u ook in de loop van het kalenderjaar overstappen naar de collectieve verzekering. Voorwaarde is dat u verzekerd bent CZ en dat u:

 • in de loop van het kalenderjaar een bijstandsuitkering gaat ontvangen; of
 • verhuist naar het werkgebied van GR De Bevelanden en u in de vorige gemeente ook collectief verzekerd was bij CZ; of
 • tijdens het kalenderjaar te maken krijgt met een inkomensterugval waardoor uw inkomen en vermogen onder de inkomens-vermogensgrens komen;

In alle overige gevallen kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen.

Ik ontvang een uitkering via GR de Bevelanden en ben al deelnemer aan de collectieve zorgverzekering minima, wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Ik ontvang geen uitkering via GR de Bevelanden maar ben wel deelnemer aan de collectieve zorgverzekering, wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd. U moet wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, inkomen en vermogen aan ons melden.

Ik ben deelnemer en ik wil de collectieve zorgverzekering opzeggen, wat moet ik doen?

Als u besluit niet langer deel te nemen aan de collectie zorgverzekering, dan moet u dat voor 1 januari 2020 doorgeven aan de afdeling WIZ via telefoonnummer 0113 - 23 91 00 of melden via de mail: info@grdebevelanden.nl én aan CZ via telefoonnummer 0900-0949. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een andere zorgverzekering. U moet dat voor 1 februari 2020 regelen

Moet ik de premie zelf betalen?

Deelnemers aan de collectieve zorgverzekering moeten de premie zelf aan CZ betalen. Bij uw aanmelding informeert CZ u over de betaalmogelijkheden. Hebt u een bewindvoerder of budgetbeheerder, dan moeten zij de betaling van de premie voor u regelen.

Wanneer kan ik niet langer deelnemen aan de verzekering?

In de volgende situaties kunt u niet langer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering:

 • Als u niet langer aan de inkomens- of vermogensgrenzen voldoet.
 • Als u verhuist buiten het werkgebied van de afdeling WIZ.

In beide gevallen stopt de collectieve zorgverzekering en  schrijft CZ u over op een andere aanvullende verzekering. U komt dan niet meer in aanmerking voor de premiekorting en bijdrage in de premie. Per 1 januari van het volgende kalenderjaar kunt u dan zelf eventueel een andere keuze maken.

Ik heb een uitkering, ben ik verplicht deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering? Deelname aan de collectieve zorgverzekering is niet verplicht. Het staat u vrij een andere verzekering of verzekeraar te kiezen. U ontvangt dan geen korting of een bijdrage van GR de Bevelanden. Als u niet kiest voor de collectieve zorgverzekering voor minima, is het interessant te weten dat u vaak ook via een organisatie (bijvoorbeeld een werkgever of patiëntenvereniging)  kunt deelnemen aan een collectieve verzekering. Ook CZ Zorgverzekeringen heeft hierover afspraken gemaakt met tal van organisaties. Op de website www.cz.nl kunt u zien welke dat zijn en onder welke voorwaarden u daaraan kunt deelnemen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het pakket van de zorgverzekering? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ Zorgverzekeringen via het telefoonnummer CZ: 0900-0949

Voor vragen over de voorwaarden, aanvraagprocedure of voor opzeggen van de verzekering kunt u contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Dit kan per telefoon: 0113 - 23 91 00 of per e-mail: info@grdebevelanden.nl

Top