Bijzondere bijstand

HOME  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, kan het ook voorkomen dat u extra kosten moet maken. Bijvoorbeeld omdat u kinderen heeft op de middelbare school. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen en er zijn geen andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, kan u wellicht in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet u vooraf aanvragen.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen die rond moeten komen van een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen.

Wilt u meer informatie over mogelijke vergoedingen en de voorwaarden, neem dan vóórdat u kosten maakt, contact op met een medewerker van de afdeling WIZ van GR de Bevelanden. 

Waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijvoorbeeld bijzondere bijstand aanvragen voor:

  • bewindvoeringskosten;
  • reiskosten voor het bezoeken van een ziek familielid;
  • reiskosten voor schoolgaande kinderen;
  • een bijdrage in de woonlasten voor huiseigenaren;
  • kosten van rechtshulp zoals bijv. een advocaat.

Voor uitgaven die iedereen heeft, zoals voor eten, kleding en huur, kunt u in principe geen bijzondere bijstand aanvragen. Ook voor kosten die kunnen worden vergoed uit de ziektekostenverzekering of een andere verzekering kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Wij gaan er van uit dat iedereen zich voldoende aanvullend verzekerd voor ziektekosten. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de Collectieve Ziekteverzekering van de afdeling WIZ.

Bijzondere bijstand op maat

De bijzondere bijstand is ‘bijstand op maat’. Dit betekent dat de afdeling WIZ bij de beoordeling van uw aanvraag rekening houdt met de noodzaak van uw aanvraag en uw persoonlijke omstandigheden. De afdeling WIZ bekijkt samen met u welke mogelijkheden u zelf heeft om kosten te voorkomen of deze in ieder geval zo laag mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen en aan mogelijkheden om spullen tweedehands aan te schaffen.

Hoogte van het bedrag

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt onder meer samen met de kosten waarvoor u een bijdrage aanvraagt en met de hoogte van uw maandinkomen en uw eigen vermogen. In bepaalde gevallen kunnen we besluiten om u bijzondere bijstand te verlenen in de vorm van een lening.

Bent u ondernemer met financiële problemen?

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen, die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen. In bepaalde situaties kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Op onze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden over de Bbz.

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen

U kunt Bijzondere bijstand aanvragen door te bellen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0113 239 100. U ontvangt dan een aanvraagformulier per post.

Top