Bijstandsuitkering

HOME  |  Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering aanvragen op de Bevelanden

Als u onvoldoende inkomen heeft, kunt u misschien in aanmerking komen voor een gemeentelijke uitkering. Het gaat dan meestal om een uitkering op grond van de Participatiewet, beter bekend als een bijstandsuitkering.

Waar kan ik een uitkering aanvragen?

Woont u in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? Dan kunt u een uitkering aanvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Deze afdeling werkt voor de vijf Bevelandse gemeenten. U kunt hiervoor bellen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0113 - 239 100.

Hoe werkt het aanvragen van een bijstandsuitkering?

Hoe de aanvraagprocedure van een uitkering verloopt, hangt af van uw situatie en leeftijd.

Informatie voor 27 jaar en ouder
 

Informatie voor jongeren tot 27 jaar


Let op: Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn is er een apart traject gericht op inburgering en taal.

Top