Bedrijf starten vanuit de bijstand of de WW

HOME  |  Bedrijf starten vanuit de bijstand of de WW

Bedrijf starten vanuit de bijstand of de WW

Voor starters vanuit een uitkerings- of werkloosheidssituatie biedt het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) de volgende mogelijkheden:

  • Afbeelding bedrijf starten vanuit uitkering of WWBegeleiding bij het maken van een ondernemingsplan. Dit kan alleen via een re-integratie traject.
  • Een rentedragende lening voor de financiering van het te starten bedrijf. (Looptijd maximaal 10 jaar). Het maximale krediet bedraagt  € 36.155,00 (per 1 januari 2018).
  • Een inkomensaanvulling tot bijstandsniveau gedurende een periode van maximaal 36 maanden na de start van het bedrijf op basis van een renteloze geldlening. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld of de lening moet worden terugbetaald of dat deze alsnog wordt omgezet in een uitkering om niet. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen.
  • Soms begeleiding na de start van het bedrijf.

Hoe kan ik Bbz aanvragen?

Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden via telefoonnummer 0113 239 100.

>> Terug naar basispagina Bbz

Top