Bedrijf met (tijdelijke) financiële problemen

HOME  |  Bedrijf met (tijdelijke) financiële problemen

Bedrijf met (tijdelijke) financiële problemen

Ik ben zelfstandig ondernemer en heb (tijdelijk) financiële problemen

afbeelding bij tekst tijdelijke financiële problemenU bent een gevestigde ondernemers als u minstens drie jaar zelfstandig ondernemer bent. Gevestigde ondernemers of vrije beroepsbeoefenaren die, door welke oorzaak dan ook, tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken, kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz 2004). Voorwaarde is dat het bedrijf of beroep in principe levensvatbaar is, en dat de ondernemer het wil voortzetten.

Mogelijkheden

De gevestigde ondernemer kan aanspraak maken op een uitkering als aanvulling op het eigen (gezins-)inkomen voor een periode van maximaal 12 maanden. Zijn er in het gezin andere inkomsten, dan mogen die niet meer bedragen dan de geldende bijstandsnorm (Norm 1 januari 2018 € 1.417,32 per maand). Onder bepaalde omstandigheden is zelfs een verlenging van deze periode mogelijk tot in totaal 36 maanden.

Een beroep op een rentedragend krediet kan eventueel ook uitkomst bieden. Of een borgstelling door de gemeente voor een lening bij een bank van maximaal €196.381,00 tegen een rente van 8%.  Er worden indien mogelijk zekerheden gesteld zoals een hypotheek op onroerend goed of pandrecht op inventaris.

Er wordt altijd gezinsbijstand verstrekt, ook in geval van een bedrijfskapitaal. Dat houdt in dat ook de partner hoofdelijk aansprakelijk is voor de aflossing van het krediet.

Hoe kan ik Bbz aanvragen?

Het Bbz 2004 wordt uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Een Bbz- en de Ioaz-aanvraag kan worden ingediend bij de afdeling Werk, Inkomen Zorg (WIZ). U kunt zich telefonisch melden voor een aanvraag via telefoonnummer 0113 – 239 100.

>> Terug naar basispagina Bbz

Top