Bedrijf beëindigen

HOME  |  Bedrijf beëindigen

Bedrijf beëindigen

Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Afbeelding bij tekst bedrijf beëindiging, sluiting bedrijfBeëindigt u als zelfstandige uw bedrijf omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen.
Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt. Het Bbz 2004 en de Ioaz wordt uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.

De Ioaz als inkomensvoorziening voor oudere (ex) zelfstandig ondernemers

Ioaz is een inkomensvoorziening voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen, vanwege een te laag inkomen of gezondheidsproblemen. Om in aanmerking te komen voor de Ioaz hoeft men geen uitkering te ontvangen als oudere zelfstandig ondernemer.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.
 • U heeft de laatste 10 jaar gewerkt en u bent al minstens 3 jaar zelfstandige.
 • U heeft de uitkering aangevraagd voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt.
 • Het gemiddelde inkomen over de laatste 3 boekjaren mag niet meer bedragen dan € 24.540,00.
 • Naar verwachting wordt er in de toekomst niet meer inkomen dan 25.851,00 behaald
 • De vermogens vrijlatingen zijn veel ruimer dan die in de PW.
 • Vrij te laten vermogen is € 132.299,00
 • Plus een extra pensioen vrijlating van € 122.717,00
 • Is het vermogen hoger dan wordt 3% gekort op de bruto uitkering.
 • De aanvraag moet voor de bedrijfsbeëindiging worden ingediend.

Hoe kan ik Bbz en Ioaz aanvragen?

Een Bbz- en de Ioaz-aanvraag kan worden ingediend bij de afdeling Werk, Inkomen Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden.
U kunt zich telefonisch melden voor een aanvraag via telefoonnummer 0113 – 239 100.

>> Terug naar basispagina Bbz

Top